רגעי עץ | Tree Moments

The Statue vs. The Real Thing

הפסל לעומת הדבר האמיתי

Lately I have been missing the Park (where I'd rather be), to which I couldn't get for some time now. Instead, I had to contend myself with a statue…

בזמן האחרון התגעגעתי אל הפארק (שם הייתי מעדיפה להיות), אליו לא הצלחתי להגיע כבר זמן-מה. במקומו, נאלצתי להסתפק בפסל…

Despite my lack of sympathy to flat statues (as long as it is a sculpture, why not celebrate its' bulk?), at least this one is more stylized then the previous ones, isn't it?

על אף היעדר חיבתי אל פסלים שטוחים (אם כבר מדובר בפסל, למה לא לחגוג את נפחו?), לפחות הפסל לעיל מסוגנן יותר מקודמיו, הלא כן?

L

רגעי עץ | Tree Moments

A Tree – the Other Version

עץ – הגרסא האחרת

My apologies, I couldn't find details, as in if this is a real tree or what… But as I like Trees, this unusual one, in the middle of a tall building, caught my eye.

מצטערת, לא הצלחתי למצוא פרטים, כגון האם העץ אמיתי או לא… אך היות וחובבת עצים אני, העץ הבלתי רגיל הזה, באמצע בניין גבוה, קלט את עיני.

L

Variations on a Theme

רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

To Effect or Not to Effect

A few explanatory words: the Weekly Photo Challenge urging to Experiment, sent me to this corner of the Park, housing some statues* (that I don't really like much). After experimenting with the photography itself, I tried some of the camera options/effects (which I don't normally mess with).
And the above result? I actually like. The Dream/Fantasy atmosphere sort of (in my own mind) makes it okay that some trees are flat…
Below you can see the original photo. Which do you prefer?

מספר מילות הסבר ל-'אפקט או לא': אתגר הצילום השבועי המציע 'להתנסות', שלח אותי אל הפינה הזו בפארק, ביתם של מספר פסלים* (אשר לא ממש מוצאים חן בעיניי). לאחר שניסיתי צילומים שונים, התנסיתי גם בכמה מהאפשרויות/אפקטים המציעה המצלמה (איתם אני לא מתעסקת בדרך כלל).
והתוצאה לעיל? דווקא מוצאת חן בעיניי. אווירת החלום/פנטזיה (לדעתי האישית) הופכת את העובדה שכמה מן העצים שטוחים למעין בסדר…
למטה אפשר לראות את הצילום המקורי. איזה מוצא חן לך יותר?

L

* The name of this piece – Eight Positive Trees, by Menashe Kadishman. 1975, Corten Steel. Gift of the Philip & Muriel Berman Foundation, Allentown, Pennsylvania.

* שם היצירה – שמונה עצים פוזיטיביים, מאת – מנשה קדישמן. 1975, פלדת קורטן. מתנת פיליפ ומיוריאל ברמן, אלנטאון פנסילבניה.

I Don't Get It·רגעי עץ | Tree Moments

History

היסטוריה

One morning I found an article in one of the newspapers, which one could infer wasn't (!) all that earth shattering, seeing as it was hidden in one of the inner pages. But I don't know what I've done with the paper. I looked (and looked) for it, to check if I got it right, and couldn't find it. At some point I even thought it possible that I dreamed the whole thing (though probably not).
To the best of my memory the article announced that a new study proved the Eucalyptus tree changes its' environs.

But my first reaction? Well, that I remember well. That got phrased in words something like: Excuse me? What? Didn't we plant Eucalyptus trees in order to change the environs?
And in brackets – why waste funds/resources to study the clearly stated purpose?

Oh, well. Now we're getting into history. And… hhmmm… how shall I put it? I think I'll let Jane Austen say it. In her book – Northanger Abby, Austen put in one of her characters mouth the rather outrageous idea (which I won't quote fully):

To be at so much trouble in filling great volumes … only for the torment of little children, always struck me as a hard fate…

Unlike the character, that attributed the torment to learning how to read using history books, I was always tormented by the books as were. How is it that such fascinating dramatic stories were always written in such a boring unreadable language? At least unreadable by me. But I digressed.

However, who needs history books to refresh memory (or the Internet one cannot know who writes, how solid the facts, how accurate and/or how influenced by hidden agendas), when a stroll to the park reveals this sign:

(which says: Eucalyptus. Origin – Australia. Evergreen. Symbol to the swamp drying days and foresting from the 1920's through to the 50's. Leaves contain oils).

Although looking up the study itself made me think that I stumbled into the middle of a war…
One side cuts down trees (and is it possible the study was born of the need to justify the fact?); and the Bees side objects [saying the cutting down of these trees affects bees badly, L].

And I don't get it. If that one side is so concerned with the affect on the environment, how can they support this effect on it?

L


ובעברית:

היסטוריה –
באחד הבקרים גיליתי ידיעה באחד העיתונים, אשר ניתן היה להניח שהייתה מאד לא (!) מרעישה, היות ונחבאה באחד העמודים הפנימיים. אבל אני לא יודעת מה עשיתי בעיתון. חיפשתי, כדי לבדוק אם זכרתי נכון (וחיפשתי) ולא מצאתי. בשלב מסויים אף חשבתי כי יתכן שחלמתי הכל (אך כנראה שלא).
למיטב זיכרוני הידיעה בישרה כי מחקר חדש הוכיח שעץ האקליפטוס משנה את סביבתו.

אך תגובתי הראשונה? ובכן, את זו אני דווקא זוכרת היטב. וניסוחה היה משהו כמו:
סלי-חה? מה? האם לא נטענו אקליפטוסים כדי לשנות את הסביבה?
ובסוגריים – למה לבזבז כספים/משאבים כדי לחקור את המטרה אשר מראש הוצהרה?

נו, טוב. אז עכשיו אנחנו נכנסים אל ההיסטוריה. ו… המממ… איך אומר זאת? נראה לי שאניח דווקא לג'יין אוסטן לומר זאת. בספרה – נורת'האנגר אבּי, אוסטן שָׂמה בפי אחת מדמויותיה את הרעיון (השערורייתי למדי, אותו לא אתרגם בדיוק אלא אסכם):

תמיד נדמה היה לי [כך אומרת הדמות] שגורלם של כותבי ספרי היסטוריה רע ומר: להשקיע כל כך הרבה עבודה, כדי לכתוב ספרים כל כך חשובים, אך ורק על מנת לענות [מלשון עינוי!] ילדים קטנים.

וכאן אפרד מהדמות, אשר ייחסה את העינוי ללימוד קריאה דווקא, תוך שימוש בספרי היסטוריה, היות ואותי עינתה ההיסטוריה עצמה. כי איך זה, שסיפורים אשר יכולים להיות דרמתיים ומרתקים, נכתבו תמיד בלשון כל כך משעממת ובלתי ניתנת לקריאה? או, ליתר דיוק – לקריאתי-שלי. וזה, לדעתי, העינוי האמיתי. אם כי נדמה לי שסטיתי.

אבל מי צריך ספרי היסטוריה לרענון הזיכרון (או אינטרנט, שאי אפשר לדעת מי כותב, ו/או עד כמה נבדקו העובדות, עד כמה הללו מדוייקות ו/או מושפעות על-ידי אג'נדות חבויות), כאשר טיול אל הפארק מגלה את השלט הבא:

אם כי חיפוש המחקר עצמו הביא אותי לחשוב שיכול מאד להיות כי נקלעתי אל עיצומה של מלחמה…
צד אחד כורת עצים (והאם יתכן כי המחקר נולד מהצורך לתמוך בכריתה?); וצד הדבורים מתנגד.

ואני לא ממש מבינה. אם אותו צד אחד כל כך מוטרד מהשפעה על הסביבה, מאין התמיכה בכריתה המשפיעה על הסביבה?

L

נ.ב. גם אם קטונתי מלהבין את המלחמה הנ"ל, בכל זאת מדובר במקומותינו, מה עוד שהננו בדיוק בין ימי זיכרון לעצמאות. וגם האקליפטוס מהווה חלק מההיסטוריה שלנו פה…

רגעי עץ | Tree Moments

The Sycamore

Towards the mid 1950's, when they started to build the surrounding buildings, this tree was supposed to be several centuries old. I couldn't find anywhere any more information about it, like how old exactly it is.
When I saw the latest Weekly Photo Challenge Weathered, I remembered this tree, and thought about the other meaning of weather, of coming safely through the centuries.

השקמה – לקראת אמצע שנות ה-50 של המאה הקודמת, כאשר החלו לבנות בניינים סביב השקמה הזו, התייחסו אליה כאל בת מאות שנים. בשום מקום לא הצלחתי למצוא מידע נוסף על העץ הזה, כמו בן כמה בדיוק, מי נטע (אם בכלל אפשר לדעת), או כל פרט אחר.
כאשר ראיתי את אתגר הצילום השבועי הבלתי ניתן לתרגום, נזכרתי בעץ הזה ועמידותו לאורך המאות.

The space within, so I read someplace while searching for information, is big enough for a grown person. It does look like it, but I didn't dare get too close.

החלל בתוך העץ, כך קראתי איפשהו במסגרת חיפושיי, יכול להכיל אדם בוגר. זה אמנם נראה כך, אם כי לא העזתי להתקרב מדי.

L

רגעי דעה | Opinions·רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

Road Rage

If I were stuck in traffic in front of the following, though normally I'm patient enough, I think I'd develop some rage myself. Especially in the morning rush.

זעם כבישים – אם הייתי תקועה בפקק למול התמונה הבאה, למרות שבדרך כלל יש לי סבלנות מספקת, נדמה לי שיכולתי לפתח איזשהו זעם בעצמי. במיוחד בלחץ הבוקר.

However, this tree puts me in mind, for some unfathomable reason, of a fairy-land. Seems a lot more relaxing an idea, as far as roads go.

לעומת זאת, העץ הבא, משום מה, מעורר בי מחשבות על איזו ארץ-פיות קסומה. נדמה רעיון הרבה יותר מרגיע, בכל הנוגע לדרכים.

L

אתגר הצילום השבועי – רגיעה | Weekly Photo Challenge – Relax

רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

A Chaos Through A (bus) Window

Around these parts, nothing seems to be more chaos-inducing than the first rain of the season. Somehow it always catches us by surprise, and traffic jams mushroom everywhere.
I don't know that this really was the first rain, though it was the first for me (since the last one) but I really loved how it effected the tree on the right. And the melting on the left? Well, that just looks chaotic, doesn't it? (Which is why I added, below, the 'before' snap).

כאוס מבעד לחלון (האוטובוס) – במחוזותינו, כידוע, אין דבר יותר מעודד ערבוביה ואי-סדר מהגשם הראשון. אשר תמיד, איכשהו, מפתיע ומצמיח פקקים כפטריות שלאחריו.
לא יודעת אם זה אכן היה הראשון בכלל, אם כי היה הראשון שלי בפרט (לאחר המלקוש). ואהבתי את השפעתו על העץ מימין (מאד לא אהבתי את הפחים באמצע, אך מה יכולתי לעשות?). ואפקט המחיקה שמשמאל? ובכן, זה פשוט נראה כאוטי, לא? (ולכן הוספתי את הצילום ש'לפני').

L

רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

The Trunk of the Trunk

On an everyday street I passed I know not how many times, I happened to look up just when the sun shone an accidental light, and there it was.
The elephant peeping through the leaves.

החדק הבוקע מהגזע (מה שלא נשמע כל כך טוב כבאנגלית): ברחוב יום-יומי, בו הלכתי מי-יודע-כמה-פעמים, סתם כך הרמתי לפתע עין, בדיוק כאשר השמש שלחה אור מקרי. והנה, שם זה היה.
הפיל המציץ בין העלים.

L

אתגר צילום שבועי Weekly Photo Challenge Transmogrify

Former transmogrified trees in my collection: The Eye, The Man, Another Man (or Fish).

עצים משתנים קודמים מהאוסף שלי: העין, האיש, עוד איש (או דג).

רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

Community

קהילה

It's only during the last year or so that I've become aware to something, that my eye somehow managed to slip over without noticing.
It seems that in my neighborhood, almost in every nook between buildings, the space – however small it may be – was dedicated to the planting of growing things.
Most of these have the additive of kids play-things, walks, benches, some (depending on said space) feature the occasional focal point.

These gardens (for lack of a better name) are not just for the green of them, but for the community. They are meant as gathering places for neighbors, for parties, for waking the dog, or just resting in the outdoors. And of course – letting children play.
In the furthest one from where I live there's also a place for adults to play (with 'keeping fit' type play things):

But what I found there is this tree, that looks to me like dancing (fitting, isn't it?):

I already tried to shoot the water feature there, but this features the water:

And the following is the closest I managed to get (so far) to a Myna bird (for a community of them also favors a place like this, as do other birds too):

And guests are always welcome:

Hope you liked this walk in the Local park. For another (at the same one), click here.

L


ובעברית:

רק בשנה האחרונה הפכתי ערה למשהו, עליו העין שלי כמו החליקה מבלי לקלוט.
נדמה כי באזור שלי, בכל רווח בין בניינים, ולא משנה כמה קטן, נשתלו דברים צומחים. ברוב המקומות יש מתקנים למשחקי ילדים, שבילים, ספסלים. בחלקם (תלוי בגודל) יש גם מושך-תשומת-לב מיוחד.

הגינות הללו (בהיעדר שם טוב יותר) אינן רק בגדר ריאה ירוקה. אלא למען הקהילה. כמקום מפגש לשכנים, מסיבות, להוציא את הכלב, או סתם לשבת ולנוח בחוץ. וכמובן – מקום לילדים לשחק.
בגינה הרחוקה יותר ממקום מגוריי יש גם מתקנים למשחקי מבוגרים (מהסוג המתעמל):

אך מה שמצאתי שם אני הוא העץ הזה, שנדמה (לי) כרוקד (סוג של התעמלות, הלא כן?):

כבר ניסיתי לצלם שם את מתקן המים, אך הצילום הזה הוא יותר של המים מאשר המתקן:

והבא מסמל את הקרבה הקרובה ביותר שהצלחתי להגיע (עד כה) אל מיינה (שגם קהילות מהללו אוהבות את המקומות האלו, כמו עוד ציפורים אחרות):

ואורחים תמיד מתקבלים בברכה:

מקווה שאהבת את הטיול בגינה המקומית הזו. לעוד אחד באותו מקום, קליק פה.
שבוע נעים ומועדים לשמחות :-)

L

אתגר הצילום השבועי – מקומי | Weekly Photo Challenge – Local