רגעי ציטוט | Quotes

Quoting Corner

פינת הציטוט

Once upon a time I found a quote that, how surprising, was not (!) followed by the specifics of its' origin. On the one hand that seemed unfair and undignified. On the other (oops!) when I found out whose words they were, I also discovered gaps in my education.
On the third, somehow, the whole thing made me think about quotes in general.
Meaning – why do we quote another's words anyway?

Well, as for me, when I try examining the how-why-when of my quoting others, I find that when I stumble upon an inspiration, definition, novelty, clarification, wit, why shouldn't I pass it on? Why not spread it amongst the multitudes? (ha! What multitudes… chuckle).

And so a new blog-category is born – the quotes one. The first of which is Patricia Cornwell's from her novel Cruel and Unusual, published in 1993:

"It is sad to realize, if you're a thinking person, how much truth there is in corny sayings". *

Which is another issue that's been hovering around the outskirts of my mind for a while – how and why did clichés get such a bad name?
After all they turn into one when people keep saying over and over what is, basically, an absolute truth.

One possible answer might be that the constant repetition is boring. Another and pretty related to the former – what, can't you express yourself in a more original way?
Yet, it seems to me one cannot separate a cliché from its' truth.

But Ms. Cornwell, when touching on an issue that's been touched by many before and since, to my own opinion which obligates no one but me, offered an interesting addition. If you're a thinking person.

It seems to me that the non-thinker may adopt sayings for the times when the non-thought is low on offerings. The thinker may use whatever saying comes to mind and seems appropriate to time-place-situation, including clichés, about which another thinker may wonder.

Offered as food for thought, fell free to share yours in the comments area bellow
L

* Full disclosure: what I own is a translation, I don't really know how it was originally phrased, but I tried to translate it back as best I can.


ובעברית:

יום אחד נתקלתי בציטוט ש, כמה מפתיע, לא (!) לוּוה בשם אומרו המקורי. מה שמצד אחד נראה לי לא הכי הגון או הוגן ומצד שני, (אופס!) כשגיליתי מילות מי אלו היו, התברר לי כי אכן מתקיימים פערים בהשכלתי.
ומצד שלישי, משום מה ואיכשהו, כל העניין גרם לי לחשוב על ציטוטים באופן כללי.
כלומר – למה בכלל להציע דברי אחרים?

ובכן וכלשעצמי, כשאני מנסה לבחון איך-למה-ומתי אני מצטטת אחרים, הרי שבדרך-כלל אם נתקלתי בהברקה, הגדרה, חידוש, הבהרה, חידוד, למה שלא אעביר הלאה? למה שלא אפיץ ברבים? (הא! איזה רבים, איזה… צחקוק).

וכך נולד לו מדור חדש – מדור הציטוטים. והראשון שבהם, מאת פטרישיה קורנוול, מספרה אכזר ומוזר משנת 1993:

"עצוב לגלות, אם אתה אדם חושב, כמה אמת יש באמירות נדושות".

וגם זה עניין שזה זמן מרחף בירכתיי תודעתי – על מה ולמה השם הרע שיצא לקלישאה? הרי קלישאות הופכות לכאלו כאשר בני אדם חוזרים שוב ושוב על מה שהינו, למעשה, אמת צרופה.

תשובה אפשרית אחת יכולה להיות כי החזרה החוזרת ונשנית משעממת. אחרת ודי קשורה לקודמת – מה, אין לך דרך מקורית יותר להתבטא?
ובכל זאת לא נראה לי כי ניתן להפריד בין הקלישאה לבין אמיתותה.

אך גב' קורנוול הנכבדה, כשנגעה בעניין בו רבים לפניה ולאחריה נגעו גם, ולדעתי האישית שאינה מחייבת איש מלבדי, הוסיפה תוספת מעניינת. אם אתה אדם חושב.

ונראה לי כי האדם הלא חושב יכול לאמץ לעצמו אמרות שפר לעת הצורך, כאשר האין-מחשבה דל בהצעות. האדם החושב, לעומתו, יכול להשתמש בכל מה שעולה בדעתו ונראה לו מתאים למקום-זמן-מצב, כולל קלישאות, לגביהן אדם חושב אחר יכול לתהות.

הוגש כחומר למחשבה, אשמח להיוודע לשלך באזור התגובה
L