רגעי טבע | Nature Moments

מחלון המטבח | From My Kitchen Window

גשם זלעפות, כולל ברק ורעם | Torrential rain, including lightning and thunder

כעבור חצי שעה – השמש זורחת | half an hour later – the sun is shining

ולמחרת… "בשמיים ראיתי קשת" | and the next day – a rainbow

רק הקשת השנייה שראיתי זה כעשור לפחות | only the second rainbow I saw for at least a decade

הזהו אביב ? Is this spring
L

בחיוך | With A Smile

שִׂמְחָה | Happiness

It is the kind of season that wants to make most people at least smile.
Spring. The promise of bloom.
But it's raining outside, and though morning I'm tired, and the news haven't offered anything good in a while…

זו עונה מהסוג שרוצה להביא את רוב האנשים לפחות לחייך.
אביב. הבטחת הלבלוב.
אך יורד גשם בחוץ, למרות שבוקר אני עייפה, והחדשות כבר מזמן לא הציעו משהו טוב…

And then…

ואז…

Music started playing to my mind's ear…

מוזיקה החלה להתנגן לאוזני רוחי…

And of a sudden I remembered a song, that used to make me happy

ולפתע נזכרתי בשיר שהיה מביא לי קצת שמחה

And then I remembered another…

ואז נזכרתי בעוד אחד…

But there's one song, that will always up my mood, no matter what…

אבל יש שיר אחד, שתמיד יעלה לי את מצב הרוח, בלי שום קשר לכלום…

Wishing you all a happy April, a lovely Spring and (for the celebrating) Happy Holidays

מאחלת לכולם אפריל שמח, אביב מלבלב, (ולחוגגים) חגים שמחים

L

If you wish to comment in English, please check out the new Commenting Tip on the sidebar 🙂