בחיוך | With A Smile

אי כהה ברחוב | An Island in the Street

אף פעם לא פגשתי אי ברחוב | I never met an island in the street

לפני האי הזה | before this one

לאוזני רוחי מתנגן שיר | to my mind's ear a song streams

מנחשים איזה ? Can you guess which one

L