רגעי צילום | Pix Moments

אהבה | Love

kr

Nothing is worth celebrating more than the undefinable and illusive feeling of all – Love:
the greatest motivator and the best force, that comprehends acceptance, respect and consideration of another.
Usually understood as romance a deux, one can very easily extend it to include mankind and the entire world, if one but lets it mean that.

At the birth of a new weekend-day, clean and serene yet full of possibilities, these two could be seen as dancing the dawn to life…
L

Brought to you as per the weekly photo challenge – Jubilant.

דבר אינו ראוי לחגיגה יותר מאשר התחושה הבלתי ניתנת להגדרה והחמקמקה, העונה לשם – אהבה:
המניע הגדול ביותר והעוצמה הטובה ביותר, המגלמת קבלה, כבוד, והתחשבות בזולת.
לרוב המחשבה על אהבה מתמקדת ברומנטיקה בין שניים. אך בקלות אפשר להרחיב אותה לכלול את כלל האדם והעולם כולו, אם רק יינתן לה.

בלידתו של יום שבת חדש, נקי ושלו אך מלא אפשרויות, אפשר היה לראות את שני אלה כרוקדים את היום לחיים…
L

אתגר הצילום השבועי – צוהל