בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

הדוגמן | The Model

This is what happened – someone stood with a mobile phone. Either filming or snapping shots. And the swan… well, posed for her. Why not? I joined her and also took a shot.

מעשה שהיה, כך היה – עמדה מישהי עם טלפון נייד. מסריטה או מצלמת. והברבור… ובכן, דיגמן לה. למה לא? הצטרפתי וצילמתי גם.

L

רגעי טבע | Nature Moments

ביקור שני | A Second Visit

לפני שסוגרים אותו, כפי שנרמז | Before they close it, as hinted

הלכתי לביקור נוסף בפארק | I went for another visit at THE park

תמיד תענוג | always a Treat

ופגשתי צמד יאוריות צעירות | and met a couple of young Egyptian Geese

פגשתי גם ברווז לא ידוע (לי) | also a duck (unknown to me)

כמוהם כבר פגשתי בעבר | the likes of which I have met in the past

התפלאתי לראות אווזים אפורים | I was surprised to see Greylag Geese

אותם לא פגשתי בביקור הקודם | of which I didn't meet last time

ולא התפלאתי למצוא ברבורים שחורים | and not so much to find black swans

גמישים כתמיד | as flexible as ever

סופ"ש נעים לכולם | Have a nice weekend
L