בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

מחוץ לביצה | Out Of The Egg

Truth be told, I don't like these ducks. But who can stand the charm of the young ducklings?

למען האמת, ברווזים כאלה לא מוצאים חן בעיניי. אבל מי יכול לעמוד בקסמם של האפרוחים הצעירים?

ובסיבוב השני – לאן נעלמו ? Second time around – where have they gone

Right-click on the photo will enable opening it in a new window. Left-click on the photo itself will enlarge it. You may see that after the morning wash all the ducklings have found cover from the cool morning breeze at the feet of the parent…

קליק ימני על התמונה יאפשר פתיחה בחלון חדש. קליק שמאלי על התמונה עצמה יגדיל אותה. אפשר לראות שלאחר הרחצה כל האפרוחים מצאו מחסה מרוח הבוקר הקרירה לרגליו של ההורה…

L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

בדרך אל סגר שני | En Route to 2nd Lockdown

בטוקסידו | In a Tux

… עצרתי בפארק | I stopped at The park …

על מה את מסתכלת ? What are you looking at

כן, ביום שישי בשתיים אחה"צ | Yes, Friday at two PM

לא רואים אותי, נכון ? You don't see me, right

נכנסים לסגר ונמנעים (גם) מפארקים | lockdown and no more parks

על הגובה | On top

שנה בריאה וטובה | Happy and Healthy New Jewish Year
L