הרגעים הקצרים | The Short Moments

Fate

גורל, בהמשך :-)

Maybe they do sit there,
the Fates, ruling the strings –
one spins, one measures,
one cuts life-wicks
that intertwine, woof and warp, woven
into the worlds' fabric

Or could it be that
the humans' Fate is in ones own hands,
decided by choices and deeds… ?
(aren't those but reactions to situations?)

What reaction can there be
to the one's deed,
the alien thread,
that decides for others… ?

~~~

I originally wrote this last summer, under constant missile threat. It came back to haunt me now, when they're still investigating what decided the fate of 150 people…
Posted for dVerse.

L


גורל

ואולי באמת הן יושבות אי-שם,
בנוֹת הגורל המוֹשלות בחוטים –
אחת טוֹוָה, אחת מודדת,
אחת חותכת את פתילי החיים,
המשתלבים בשתי וערב, נארגים,
אל יריעת חיים חובקת עולם

ואולי בידי האדם גורלו-הוא,
בבחירותיו ומעשיו… ?
(או שמא אלה רק תגובות לְמצב?)

אך איזו תגובה יכולה להיות
למעשי האחד,
הסיב הזר במרקם,
המחליט עבור אחרים… ?

~~~

נכתב במקור במהלך צוק איתן, תחת מתקפת טילים, וחזר לרדוף אותי עכשיו, כאשר עדיין בודקים מה קבע את גורלם של 150 אנשים…

L