רגעי צילום | Pix Moments

הפעם הראשונה | The First Time

Versus the thought of 'New', many first times come to mind (like the first time I met a Spur Winged Lapwing). But also the idea of first experiments lurks in the background.
Like the first times I used (relatively) successfully the macro option of the camera:

למול המחשבה על 'חדש', עולות בדעתי פעמים ראשונות רבות (כמו הפעם הראשונה שפגשתי סיקסק). אבל גם הרעיון של ניסיון חדש מדשדש ברקע.
כמו הפעמים הראשונות שהשתמשתי בהצלחה (יחסית) באפשרות ה-מאקרו של המצלמה:

תמונה חורפית | A Wintry Photo

What I like most is the glow of the raindrops, that remain after the rain has stopped. So is the little blue patch (up and to the right), that symbolizes the hope for clearance.

מה שמוצא חן בעיניי במיוחד זה הזוהר של טיפות הגשם, הנותרות לאחר שהגשם הפסיק לרדת. כמו גם כתם התכלת הקטן (מימין למעלה), המסמל תקווה להתבהרות.

בתקווה להתבהרות נגיפית | Hoping for viral clearance
L

רגעי טבע | Nature Moments

מחלון המטבח | From My Kitchen Window

גשם זלעפות, כולל ברק ורעם | Torrential rain, including lightning and thunder

כעבור חצי שעה – השמש זורחת | half an hour later – the sun is shining

ולמחרת… "בשמיים ראיתי קשת" | and the next day – a rainbow

רק הקשת השנייה שראיתי זה כעשור לפחות | only the second rainbow I saw for at least a decade

הזהו אביב ? Is this spring
L

הרגעים הקצרים | The Short Moments·רגעי צילום | Pix Moments

מלקוש | Last Rains

160413 jm 3

His arm arresting-hugging,
the Winter refuses to part.
Sending another cold hand,
the Winter slaps and pats –
his accompanying water-fragments
sting exposed earth-flesh,
cling to leaves as jewels,
return to brighten their beauty
for another passing moment
before the end
L

160413 jm 2
אוסר-חובק בזרועו,
מסרב להיפרד החורף.
שולח עוד יד-קור,
סותר ומלטף החורף –
רסיסי-מימיו הנלווים
דוקרים בִּבְשר-אדמה חשוף,
נצמדים לעלים כעדיים,
שבים להבריק יופיים
לעוד רגע חולף
לפני בוא עליהם הסוף
L

160413 jm 1

Snapping photos after the last rain inspired this short moment. For more of a Snap, click here.