אומנות | Art·רגעי מחשבה | Thoughts

Freely Given

ניתן בחינם

Of all possible interpretations to what this guy is doing, I must admit I prefer the simplest – reading aloud.
Of all possible reading material, that which comes in the shape and form of a scroll can very easily be Ancient Wisdom.
Him reading it in the middle of an everyday street, and he's just giving Ancient Wisdom away to anyone, regardless of anything (ethnicity, gender, income and such).

The Reader
The Reader

Now, we're all taught (since forever, or so it seems) that size doesn't matter. If you only look at the sparkle of the tiniest diamond, you just know that to be true. However, this guy being not so tiny, makes me think of him imparting with more knowledge than the average reader (even if just that all is relative…).

Well, here is where I failed. I wanted people around him to have some frame of reference and (at first) there weren't any. Even the office building behind him isn't saying much. So I don't have a lot of choice other than uploading a bad photo:

An Awful Photo
An Awful Photo

in which you can try comparing him with the perfectly ordinary flagpoles (or the people sitting next to them, if you can make them out).

Had this second shot been better, it would have been it! for me, having different flags to reiterate the "for all, no matter what" idea.

L


ובעברית:

מכל הפרשנויות האפשריות ל-מה שהאיש הזה עושה, אני חייבת להודות בהעדפתי את הפשוטה מכל – מקריא בקול.
מכל חומרי הקריאה האפשריים, זה המגיע בגודל וצורה של מגילה, יכול בקלות רבה להיות חוכמה עתיקה.
וזה שהוא מקריא באמצע רחוב יומיומי – הוא פשוט נותן חוכמה עתיקה לכל מי שעובר, בלי שום קשר לכלום (מוצא, מגדר, הכנסה וכו').

המקריא
המקריא

כעת, את כולנו מלמדים (מאז ומתמיד, כך נדמה) כי הגודל לא משנה. רק להסתכל על ברק היהלום הכי קטנטן וברור שזו אמת. אבל-ברם-אולם, היות והאיש הזה ממש לא קטן, אני מוצאת עצמי חושבת עליו כעל נותן הרבה יותר ידע מהמקריא הממוצע (גם אם רק ההמחשה שהכל יחסי…).

ובכן, זה המקום בו נכשלתי. רציתי עוד אנשים מסביב, כקנה מידה, אך (בתחילה) לא היו כאלו. אפילו בניין המשרדים שמאחור לא באמת אומר כלום. כך שאין לי ברירה אלא להעלות גם את התמונה הגרועה:

צילום נורא
צילום נורא

בה ניתן להשוות אותו עם תרני הדגלים הרגילים לחלוטין (או, אם אפשר לפענח אותם, האנשים שיושבים לידם).

אם צילום שני זה היה מוצלח, הוא היה זה! מבחינתי, היות והדגלים השונים מדגישים את רעיון ה-בשביל כולם, בלי שום קשר לכלום.

L