בחיוך | With A Smile·רגעי צילום | Pix Moments

Double

כפול

Though (again) not the best of photos, I still like how this tree sends up two of its' limbs to hug between them two hazy clouds – the green and the purplish-pink.
Both clouds are treetops: the foliage foreground and the pinkish-purple of the flowery-treetop behind.

Framing
A Hug

About the following I guess some may think 'parasite', but both trees seemed to be doing very well at all the times I visited them. And I like how the one hugs the other and how they live together in harmony.

Hugging
Another Hug

L


ובעברית:

גם אם (שוב) תמונה לא משהו, בכל-זאת אני אוהבת בה את שני הענפים שהעץ שולח לחבק ביניהם שני עננים מעורפלים – הירוק והסגלגל-ורוד.
העננים הם, למעשה, שתי צמרות עצים – אחת של עלווה והורוד-סגול של פרחים.

מיסגור
חיבוק

לגבי העץ הבא, אני מניחה שיש שיחשבו 'טפיל'. אך שני העצים נדמו מלבלבים בכל אחת מהפעמים שביקרתי אותם. ואני אוהבת את חיבוק האחד את השני ואת ההרמוניה בה הם חיים.

חיבוק
עוד חיבוק

L

רגעי צילום | Pix Moments

When Mind And Eye Agree

כשהראש והעין מסכימים

As it so often happens to me – I was walking along. This time my mind was buzzing with all kinds of thoughts. Memories, reveries, problems, ideas.
'Like dry leaves' I suddenly realized. 'Whirling all over in a flurry, fluttering to gather and rest in corners, till the next breeze will go through them'.
As I was just putting it into words I looked and saw…

160227 angles

I rather like not only the connection between thought and sight, and the image that both brought to my mind, but also the blend of the colors (though I once heard the gray matter isn't gray at all).

L

In response to WPC – Harmony, and the Daily Prompt – Connection.


ובעברית:

כפי שקורה לי לא אחת – הלכתי. הפעם ראשי המה בכל מני מחשבות. זיכרונות, הגיגים, בעיות, רעיונות.
'כמו עלים יבשים' הבנתי לפתע. 'מסתחררים סביב, מרחפים למנוחה בפינות, עד הפעם הבאה שרוח תעבור בהם'.
רק ניסחתי לי את הדברים, הרמתי מבט וראיתי…

160227 angles

אני די אוהבת את הקשר בין מחשבה ומראה עין, והתמונה ששניהם העלו. אני אוהבת גם את השתלבות הצבעים (גם אם שמעתי שהתאים האפורים לא באמת אפורים).

L

אתגר הצילום היה הרמוניה, והפרומפט היומי היה קשר… נראה לי מתאים.