בחיוך | With A Smile·רגעי צילום | Pix Moments

Double

כפול

Though (again) not the best of photos, I still like how this tree sends up two of its' limbs to hug between them two hazy clouds – the green and the purplish-pink.
Both clouds are treetops: the foliage foreground and the pinkish-purple of the flowery-treetop behind.

Framing
A Hug

About the following I guess some may think 'parasite', but both trees seemed to be doing very well at all the times I visited them. And I like how the one hugs the other and how they live together in harmony.

Hugging
Another Hug

L


ובעברית:

גם אם (שוב) תמונה לא משהו, בכל-זאת אני אוהבת בה את שני הענפים שהעץ שולח לחבק ביניהם שני עננים מעורפלים – הירוק והסגלגל-ורוד.
העננים הם, למעשה, שתי צמרות עצים – אחת של עלווה והורוד-סגול של פרחים.

מיסגור
חיבוק

לגבי העץ הבא, אני מניחה שיש שיחשבו 'טפיל'. אך שני העצים נדמו מלבלבים בכל אחת מהפעמים שביקרתי אותם. ואני אוהבת את חיבוק האחד את השני ואת ההרמוניה בה הם חיים.

חיבוק
עוד חיבוק

L