I Don't Get It·המחוייך | With A Smile

התחרדנות | Lazing in the Sun

מדי פעם אני נתקלת במשהו לא ברור | Sometimes I stumble on something unclear

כמו הפסלים הללו | like these statues

רעיונות, מישהו – לגבי מה זה ? Ideas, anyone – what can this be

אבל רגע, מה מציץ שם ? But wait, what is that, there

התחרדנות | Lazing in the Sun
התחרדנות | Lazing in the Sun

אני מניחה כי זה שימוש ראוי | I guess this is a good use for it

L

המחוייך | With A Smile

חתולת גג ותעלומותיה

For English, click here.

מבט ראשון זירז אותי לתעד. ומאז המשכתי: מקום טוב לנמנם…

מסווה נפלא לצייד…

ולא הספקתי לתעד את החקירות שלה ב-, ואת ההתרווחות שלה על, הגג עצמו, זמנים בהם נדמתה כחושבת – 'כל זה שלי…'.
מרוב התלהבות ממנה שכחתי כי חתולים לא אוהבים שמסתכלים עליהם. והחתולה הזו מצחיקה מההיבט הזה. את התעלומה הזו (מה היא עושה שם? תעלומה שליוותה אותי מהצילום הראשון) כבר הצלחתי לפענח. זה מה שהיא עושה: יושבת ובוהה בחלון כזה או אחר, בנסותה להפנט את הדייר/ת להאכיל אותה. אבל כנראה לא אוהבת כשמסתכלים עליה חזרה.
כך שלאחרונה, אם היא קולטת את האישה המשוגעת, היא נעלמת. 'משוגעת' מבחינתה בגלל שגם לא התהפנטתי להאכיל אותה (איך יכולתי? לא גג שלי, לא לי להפיל עליו דברים, שגם ככה אין לי גישה או דרך לנקות אחריה בהמשך) וגם מחוברת ליד שלי הקופסא השחורה המוזרה עם הגליל הכסוף הבולט (כלומר – המצלמה).

כך שגם את התעלומה הזו פתרתי (כלומר – מה קרה לה שהפסיקה לחקור ולנוח על הגג. וכמובן, הפסקתי להעיק עליה במבטיי), אך תעלומה אחרת נותרה בעינה – איך החתולה הזו בכלל עולה על גג ההרחבה של השכנים מלכתחילה? במיוחד בהתחשב בעובדה שהשכנים מלמטה אוהבים כלבים, ותמיד יש להם אחד כזה, ובדרך כלל משוחרר חופשי בחצר…

ובכן, ככה זה נראה באופן כללי:

מקרא: מימין – חבלי הכביסה של השכנה מימין. באמצע – גדה חיה. משמאל השכנים שמשמאל, אשר הוסיפו גגון מעל השביל בין ביתם לבין הגדר החיה.
מאז הגגון, הגנן המזדמן גוזם (מימין) מהצד ומלמעלה, עד לאן שמצליח להגיע/לראות. מה שגורם לכל מה שלא נגזם לכסות את הגגון.

חתולתנו הנדונה מטפסת בגדר החיה ועולה על הגגון, אם מהצד הקרוב שלו (מגינת השכנה ובצמוד אל קיר המבנה) ואם מהמרוחק (הנראה בצילום לעיל, מהגינה המקדימה את זו של השכנה). וממנו, הקפיצה אל הגג קצרה (אולי מטר).

לדעתי האישית, זו חתולה נבונה למדי. היו עוד מבני מינה שגילו את גג הרעפים שמעליי, והחלל בינו לביני (מעל לתקרה שלי). אבל הללו התייחסו אל זה כאל מסלול מרוצים. חדשות לבקרים (או, נכון יותר – לילות, בעת שישנתי והעירו אותי) נהגו לנחות בכבדות (ממש מעל לראש שלי) ולשעוט על פני החלל. ולפעמים – מספר פעמים באותו לילה.
חתולה זו, לעומת קודמיה, קבעה בחלל הגג את משכנה (ברוב הלילות, אם כי לא תמיד). די חכם מצדה, היות וזה מגן עליה (במידת-מה) מהחורף. אולי המקום לא חם במיוחד, בוודאי מאובק, מטונף וטחוב. אך לכל הפחות החלל הזה מוגן מרוח (אולי) וגשם (בעיקר).

וזהו, זה פתרון התעלומות.
ולהקראות בשמחות
L

המחוייך | With A Smile

מציצים | Peeping

Every morning I like to open the shades and peep out, to see for myself what kind of day we're going to have. If ever I was looked back at, it was either a winged creature or a human, that had climbed the neighbor's roof to fix this or that.
Therefore you can imagine how much I was surprised when…

בכל בוקר אני אוהבת לפתוח את התריס והחוצה להציץ, כדי לגלות בעצמי איזה מן יום יהיה לנו. אם אי פעם הסתכלו עלי חזרה, היו אלו יצורים מכונפים, או בני אדם, שעלו על גג השכנים לתקן משהו פה ושם.
אי לכך ובהתאם לזו, ניתן בהחלט לדמיין כמה הופתעתי כאשר…

חתול/ה על גג השכנים | a cat on the neighbor's roof

בתקווה לחודש נעים | hoping for a pleasant month
L

רגעי דעה | Opinions

משעול החתולים | Cat Lane

Sometimes, early in a morning, I pass the Cat Lane. That's where they are, witting. To whoever feeds them.
One can argue about feeding street cats – either for or against

מדי פעם, מוקדם בבוקר, אני חולפת במשעול החתולים. ושם הללו נמצאים, ממתינים. לבואו של יהא אשר יהיה מי שמאכיל אותם.
אפשר להתווכח על האכלת חתולי רחוב – בעד או נגד

But at least a public lane is better than a residential building

אך לפחות משעול ציבורי עדיף על פני בית פרטי

Cats tend to dominate staircases and door mats

חתולים נוטים להשתלט על חדרי מדרגות ושטיחוני סף

And also streak out with a vengeance as neighbors approach

ונוטים גם לברוח בשצף-קצף בהתקרב שכנים

In public the cats disturb no one

בשטח ציבורי, אין החתולים מפריעים לאיש

L

המחוייך | With A Smile

מפגש חשאי | A Clandestine Encounter

To photograph the chairs of my previous post, I went to the park several times. And yesterday morning I was surprised.

כדי לצלם את הכיסאות מהפוסט הקודם, הלכתי אל הפארק מספר פעמים. ואתמול בבוקר זכיתי למפגש מפתיע.

איזו נחישות | What a determination

שעשע אותי המבט הצידה | Amusing, that glance sideways

טרום ההתקרבות | Before the approach

ועוד מבט לבדוק שאין צופים | Another glance to check we're not watched

And maybe because we weren't watched, next came the cat's welcome-rub, to which I answered with a thank-you-petting, before we parted.

ואולי מפני שלא היו צופים, בשלב הבא אפילו זכיתי לחיכוך ברכה, עליו עניתי בליטוף תודה, טרום הפרידה.

L