בחיוך | With A Smile

היה יום כזה יפה | It Was Such A Nice Day

Once upon a time a couple of pigeons made a date. The guy-pigeon arrived on time and waited. And waited. A day passed, then two. All of a sudden he saw the gal-pigeon from a distance and flew to her, all annoyed and ruffle-feathered. Where have you been, he demanded. It was such a nice day, she answered, that I decided to walk.

That was one of the first jokes (if not the very first one) that I ever heard as a child. As a grownup, I know it is not at all funny. But something in me always manages to smile whenever I am reminded of it (yes, I know these are ducks. Still, they reminded me).
L

באחד הימים זוג יונים קבעו להיפגש. הזכר הגיע בזמן. חיכה. וחיכה. עבר יום. חלפו יומיים. לפתע ראה את היונה מרחוק ועף אליה, כל-כולו עצבני וסמור נוצות. איפה הייתְ, תבע לדעת. היה יום כזה יפה, ענתה לו היא, עד כי החלטתי ללכת ברגל.

זו הייתה אחת הבדיחות הראשונות (אם לא הראשונה בהא הידיעה) אותן שמעתי בילדותי. כבוגרת, אני יודעת שזו ממש לא בדיחה מוצלחת. אבל משהו בי תמיד מצליח לחייך בכל פעם שאני נזכרת בה (כן, אני יודעת שאלו ברווזים. עדיין, הזכירו לי).
L

רגעי צילום | Pix Moments

On a Good Morning

I went for a walk, and met with Grace

בבוקר טוב, יצאתי לטיול ופגשתי ב-חן

and with what made me smile a bit (a cock loose in the city?).

ובמה שגרם לי לחייך מעט (גבר משוחרר בעיר?).

L

Hmm… I'm sorry, to me Green really spells Nature. And I'm always happy to find it in the middle of the otherwise very urban city in which I live.

ההמממ… מצטערת אך עבורי, ירוק למעשה מתקשר רק לטבע. ואני תמיד שמחה לפגוש בו בעיר המאד עירונית בה אני חיה.

 

רגעי צילום | Pix Moments

Set the cat among the… well, they're winged anyway

I'm not at all sure what kind of winged creatures these are, but they certainly made quite a racket (though maybe that was for me, not the cat).

את הביטוי המקורי באנגלית הייתי מתרגמת (מילולית) ל: שלח את החתול אל בין היונים. ובכן, הללו לא יונים, אך מכונפים בכל מקרה. איזה מן יצור הם – אין לי מושג. אבל ספר הביטויים שלי גורס כי המקבילות העבריות לביטוי הנ"ל יכולות להיות: התחיל/פתח מחול שדים; או עורר מהומה רבתי. והיצורים הללו אכן חוללו מהומה קולנית (אם כי יתכן שזה קרה בגללי ולא בגלל החתול).

הנ"ל היו עוד מצילומי האתמול, מהיקף האגם | These were more of my shots around the lake yesterday

It's good a match was avoided and no one got hurt

L

בחיוך | With A Smile

Say it with… Words

Way back then, when people used to wash (maybe) their face and hands (though Jane Austen did write something about dirt behind the knees), flowers were a sort of need.

דבר אליי ב… מילים: אי אז בזמנים (ההם), כאשר אנשים רחצו (אולי) רק את הידיים והפנים (למרות שג'יין אוסטן כתבה פעם משהו על ניקיון מאחורי הברך), פרחים היוו סוג של הכרח.

Even the word Nosegay was formed to depict a small bunch of flowers, which one can separate into Nose and Gay (= light-hearted and care free).

באנגלית אפילו המציאו את המילה nosegay (בה אפילו אותה ג'יין השתמשה), לציון זר קטן של פרחים, שאם נפרק טיפ-טיפה לגורמים נגלה את המילה nose – הלא הוא האף, מחובר אל המילה gay – קל-לבב ונטול דאגה.

But since then a lot of water flowed under some bridge or other, that kind of nullified the above mentioned necessity.

אך מאז עברו הרבה מים בכל מני נהרות, נחלים ושאר מקומות. מה ש-די ביטל את הצורך שלעיל.

Now, don't get me wrong, I'm not really criticizing. Some think flowers are so beautiful a room just isn't complete without them.
I-myself think flowers are beautiful in gardens and Nature. Which is why those who really know me, also know not to send me picked flowers.
Which also makes me appreciate all the more the one guy that although thought to bring me flowers, decided that anyone can do that, and showed up on my doorstep with a… watermelon (!). Too bad he didn't check whether I have a proper knife…

כעת, אל תבינו אותי לא נכון. אני לא באמת מעבירה ביקורת. יש החושבים כי פרחים יפים עד כדי לעצב בהם חדרים שלמים, ויבושם להם.
אני-אישית חושבת שפרחים יפים בגינות (עדיף של אחרים) ובטבע. אי לכך ובהתאם לזאת, מי שמכיר אותי היטב, יודע שלא לשלוח לי פרחים קטופים.
וכאן יצויין לטובה אותו בחור שאמנם חשב להביא לי פרחים, אך החליט שלזה כל אחד מסוגל, ונחת על סף ביתי עם… אבטיח (!). חבל רק שלא בדק תחילה אם יש לי סכין…

Well, it isn't just my own preference. Way back (this time in my own lifetime), when I used to share my home with a cat, I was happy to find she felt alike. If someone made a mistake and a bouquet suddenly materialized in our midst, my cat would attack it rather furiously (and of course – leaves, water and vase-shards everywhere made me a bit less happy).

ובכן, זה לא רק עניין של העדפה אישית. אי אז בזמנים (הפעם באלו שלי) כאשר חלקתי את חיי עם חתולה, שמחתי מאד לגלות שההעדפות שלה מאד דומות. אם קרה ומישהו טעה ולפתע צץ זר פרחים בבית, חתולתי נהגה לתקוף אותו בחמת זעם (וכמובן – עלים, מים ושברי אגרטל בכל מקום, שימחו אותי קצת פחות).

And why this burst of memories? Because I opened my door this morning and found… A bunch of flowers (sorry, the stairs are dark in this building. I couldn't take their picture).

וכל כך למה פרץ הזיכרונות? כי פתחתי את דלתי הבוקר ועל מעקה המדרגות גיליתי… זר פרחים (מצטערת, חשוך במדרגות הבניין, לא הצלחתי לצלם).

I don't know what it was doing there. Obviously it wasn't looking for me. So I let it alone, though I was sorry that being picked they didn't lighten the nose they were meant for.

אין לי מושג מה הזר הזה חיפש על המעקה. בוודאי לא אותי. לכן הנחתי אותו לנפשו, למרות שהצטערתי שאם כבר הפרחים נקטפו, לא הצליחו לשמח את האף להם נועדו.

And in short – if you send flowers, make sure there is a note…
Always at your service,
L

ובקיצור – אם אתם שולחים פרחים, וודאו כי מצורף להם פתק…
לשרותכם תמיד,
L

רגעי צילום | Pix Moments

…Going for a walk on a winter's day

…I didn't expect finding a somewhat similar cat to the one Michelle posted for the WPC. Anticipating flight (which could also be this post's title), I got as close as I might, to the cat anticipating the woman who feeds them. Can you spot it?

לטיול יצאתי ביום חורפי וכלל לא ציפיתי למצוא חתול דומה-משהו לאחד שמישל העלתה לאתגר הצילום השבועי. בציפייה לבריחה (מה שגם יכולה להיות כותרת הפוסט הזה), התקרבתי ככל האפשר, אל החתול המצפה לאישה המאכילה אותם. האם רואים אותו?

Even less easy to spot is this Eurasian Jay (sorry, it's all my camera can do). Which I particularly didn't want to scare off, as I don't get to see them as often as I'd like. (He's on the green railing).

ועוד יותר קשה להבחין בעורבני (מצטערת, רק לזאת המצלמה שלי מסוגלת). אותו במיוחד לא רציתי להפחיד, היות ולא יוצא לי לפגוש אותם לעיתים מספיק תכופות לטעמי. (הוא על הגדר הירוקה).

Though the cat being in a different garden, the Jay agreed to show me his back…

אך מהיות החתול בגינה אחרת, העורבני הסכים להראות לי את גבו…

L

אתגר הצילום השבועי – ציפייה | The Weekly Photo Challenge – Anticipation

רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

The Trunk of the Trunk

On an everyday street I passed I know not how many times, I happened to look up just when the sun shone an accidental light, and there it was.
The elephant peeping through the leaves.

החדק הבוקע מהגזע (מה שלא נשמע כל כך טוב כבאנגלית): ברחוב יום-יומי, בו הלכתי מי-יודע-כמה-פעמים, סתם כך הרמתי לפתע עין, בדיוק כאשר השמש שלחה אור מקרי. והנה, שם זה היה.
הפיל המציץ בין העלים.

L

אתגר צילום שבועי Weekly Photo Challenge Transmogrify

Former transmogrified trees in my collection: The Eye, The Man, Another Man (or Fish).

עצים משתנים קודמים מהאוסף שלי: העין, האיש, עוד איש (או דג).

רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

Community

קהילה

It's only during the last year or so that I've become aware to something, that my eye somehow managed to slip over without noticing.
It seems that in my neighborhood, almost in every nook between buildings, the space – however small it may be – was dedicated to the planting of growing things.
Most of these have the additive of kids play-things, walks, benches, some (depending on said space) feature the occasional focal point.

These gardens (for lack of a better name) are not just for the green of them, but for the community. They are meant as gathering places for neighbors, for parties, for waking the dog, or just resting in the outdoors. And of course – letting children play.
In the furthest one from where I live there's also a place for adults to play (with 'keeping fit' type play things):

But what I found there is this tree, that looks to me like dancing (fitting, isn't it?):

I already tried to shoot the water feature there, but this features the water:

And the following is the closest I managed to get (so far) to a Myna bird (for a community of them also favors a place like this, as do other birds too):

And guests are always welcome:

Hope you liked this walk in the Local park. For another (at the same one), click here.

L


ובעברית:

רק בשנה האחרונה הפכתי ערה למשהו, עליו העין שלי כמו החליקה מבלי לקלוט.
נדמה כי באזור שלי, בכל רווח בין בניינים, ולא משנה כמה קטן, נשתלו דברים צומחים. ברוב המקומות יש מתקנים למשחקי ילדים, שבילים, ספסלים. בחלקם (תלוי בגודל) יש גם מושך-תשומת-לב מיוחד.

הגינות הללו (בהיעדר שם טוב יותר) אינן רק בגדר ריאה ירוקה. אלא למען הקהילה. כמקום מפגש לשכנים, מסיבות, להוציא את הכלב, או סתם לשבת ולנוח בחוץ. וכמובן – מקום לילדים לשחק.
בגינה הרחוקה יותר ממקום מגוריי יש גם מתקנים למשחקי מבוגרים (מהסוג המתעמל):

אך מה שמצאתי שם אני הוא העץ הזה, שנדמה (לי) כרוקד (סוג של התעמלות, הלא כן?):

כבר ניסיתי לצלם שם את מתקן המים, אך הצילום הזה הוא יותר של המים מאשר המתקן:

והבא מסמל את הקרבה הקרובה ביותר שהצלחתי להגיע (עד כה) אל מיינה (שגם קהילות מהללו אוהבות את המקומות האלו, כמו עוד ציפורים אחרות):

ואורחים תמיד מתקבלים בברכה:

מקווה שאהבת את הטיול בגינה המקומית הזו. לעוד אחד באותו מקום, קליק פה.
שבוע נעים ומועדים לשמחות :-)

L

אתגר הצילום השבועי – מקומי | Weekly Photo Challenge – Local