הרגעים הקצרים | The Short Moments·רגעי צילום | Pix Moments

מלקוש | Last Rains

160413 jm 3

His arm arresting-hugging,
the Winter refuses to part.
Sending another cold hand,
the Winter slaps and pats –
his accompanying water-fragments
sting exposed earth-flesh,
cling to leaves as jewels,
return to brighten their beauty
for another passing moment
before the end
L

160413 jm 2
אוסר-חובק בזרועו,
מסרב להיפרד החורף.
שולח עוד יד-קור,
סותר ומלטף החורף –
רסיסי-מימיו הנלווים
דוקרים בִּבְשר-אדמה חשוף,
נצמדים לעלים כעדיים,
שבים להבריק יופיים
לעוד רגע חולף
לפני בוא עליהם הסוף
L

160413 jm 1

Snapping photos after the last rain inspired this short moment. For more of a Snap, click here.