רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

סגול-ורדרד | Pinkish-Purple

ככלל – אין לי חיבה יתרה ל-ורוד | As a rule – I don't like pink, much
סגול, לעומתו, בהחלט כן | Purple, however, I definitely do
אם כי בטבע, הכל הולך | Though in Nature – anything goes
והרי לכם – העץ הכי | And there you go – my favorite tree

הסיגלון בשיא פריחתו | The Jacaranda Mimosifolia at its' best bloom

לא, לא טיפסתי על ענפיו הדקים | No, I didn't climb its' thin limbs
המוצג לעיל צומח, במקרה, ליד גשר | The specimen above grows next to a bridge

ענן סגלגל, כך נראה בעיני בשיאו | A purplish cloud, that's how it seems
מה חבל שממהר כל כך להשיר פרחיו | Too bad it hurries so to deflower
אך גם אז המרבד לרגליו די מדהים | But even then the rug at its feet is pretty

L

אתגר הצילום השבועי: אדמה | The Weekly Photo Challenge: Earth

נ.ב. | P.S

תמיד עוצר נשימתי למצוא טבע עירוני | It always takes my breath away to find Nature in the City
הו, וכן, יש מדור עצים חדש, למי שרוצה להיזכר | Oh, and there's a new Tree category