רגעי טבע | Nature Moments

Looking Up and Down

במבט מעלה ומטה ראיתי נוזלים | I saw liquids all around

אחרי הכל מהו ענן אם לא נוזל קפוא | After all what is a cloud but frozen liquid

L

צולם ליד האגם דקות לאחר הזריחה | Shot at the lake minutes after Sunrise