בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

ממוסגר בעץ | Framed by a Tree

The surprising, rare and unexpected fog of last Sunday made me forget that, mere minutes before I went out into the main street, I snapped this shot of the waning moon, to the fore of a clear blue sky…

הערפל המפתיע, הנדיר והלא צפוי של יום ראשון האחרון גרם לי לשכוח לגמרי, כי ממש דקות ספורות לפני שיצאתי אל הרחוב הראשי הספקתי עוד לצלם את הירח המתמעט, על רקע שמי תכלת…

L

רגעי דעה | Opinions·רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

Road Rage

If I were stuck in traffic in front of the following, though normally I'm patient enough, I think I'd develop some rage myself. Especially in the morning rush.

זעם כבישים – אם הייתי תקועה בפקק למול התמונה הבאה, למרות שבדרך כלל יש לי סבלנות מספקת, נדמה לי שיכולתי לפתח איזשהו זעם בעצמי. במיוחד בלחץ הבוקר.

However, this tree puts me in mind, for some unfathomable reason, of a fairy-land. Seems a lot more relaxing an idea, as far as roads go.

לעומת זאת, העץ הבא, משום מה, מעורר בי מחשבות על איזו ארץ-פיות קסומה. נדמה רעיון הרבה יותר מרגיע, בכל הנוגע לדרכים.

L

אתגר הצילום השבועי – רגיעה | Weekly Photo Challenge – Relax

רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

Community

קהילה

It's only during the last year or so that I've become aware to something, that my eye somehow managed to slip over without noticing.
It seems that in my neighborhood, almost in every nook between buildings, the space – however small it may be – was dedicated to the planting of growing things.
Most of these have the additive of kids play-things, walks, benches, some (depending on said space) feature the occasional focal point.

These gardens (for lack of a better name) are not just for the green of them, but for the community. They are meant as gathering places for neighbors, for parties, for waking the dog, or just resting in the outdoors. And of course – letting children play.
In the furthest one from where I live there's also a place for adults to play (with 'keeping fit' type play things):

But what I found there is this tree, that looks to me like dancing (fitting, isn't it?):

I already tried to shoot the water feature there, but this features the water:

And the following is the closest I managed to get (so far) to a Myna bird (for a community of them also favors a place like this, as do other birds too):

And guests are always welcome:

Hope you liked this walk in the Local park. For another (at the same one), click here.

L


ובעברית:

רק בשנה האחרונה הפכתי ערה למשהו, עליו העין שלי כמו החליקה מבלי לקלוט.
נדמה כי באזור שלי, בכל רווח בין בניינים, ולא משנה כמה קטן, נשתלו דברים צומחים. ברוב המקומות יש מתקנים למשחקי ילדים, שבילים, ספסלים. בחלקם (תלוי בגודל) יש גם מושך-תשומת-לב מיוחד.

הגינות הללו (בהיעדר שם טוב יותר) אינן רק בגדר ריאה ירוקה. אלא למען הקהילה. כמקום מפגש לשכנים, מסיבות, להוציא את הכלב, או סתם לשבת ולנוח בחוץ. וכמובן – מקום לילדים לשחק.
בגינה הרחוקה יותר ממקום מגוריי יש גם מתקנים למשחקי מבוגרים (מהסוג המתעמל):

אך מה שמצאתי שם אני הוא העץ הזה, שנדמה (לי) כרוקד (סוג של התעמלות, הלא כן?):

כבר ניסיתי לצלם שם את מתקן המים, אך הצילום הזה הוא יותר של המים מאשר המתקן:

והבא מסמל את הקרבה הקרובה ביותר שהצלחתי להגיע (עד כה) אל מיינה (שגם קהילות מהללו אוהבות את המקומות האלו, כמו עוד ציפורים אחרות):

ואורחים תמיד מתקבלים בברכה:

מקווה שאהבת את הטיול בגינה המקומית הזו. לעוד אחד באותו מקום, קליק פה.
שבוע נעים ומועדים לשמחות 🙂

L

אתגר הצילום השבועי – מקומי | Weekly Photo Challenge – Local

בחיוך | With A Smile·רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

Just Another Tree

רק עוד עץ

Last year I found two interesting trees (the first and the second). The third was a recent find. And today I passed this one:

בשנה שעברה מצאתי שני עצים מיוחדים (הראשון והשני). השלישי הצטרף לא מזמן. והיום נתקלתי בעוד אחד:

160407 tree

Is it just me and my warped imagination, or does everyone see the person whose right arm hides the face?

האם זו רק אני והדמיון המופרע שלי, או שכולם רואים את דמות האדם, שזרוע ימין מסתירה את הפנים?

L

Isn't it tricky?