רגעי טבע | Nature Moments

אחריי | After Me

טיול בוקר | A Morning Walk
טיול בוקר | A Morning Walk

On 8 August 2016 (before I bought my digital camera, so please excuse the quality), I encountered this 'morning walk'. While thinking of a 'list', and its' visual aspect, I couldn't help remembering this photo. Advancing in a column seems to me in-keeping with a 'list'.

ב-8 לאוגוסט 2016 (לפני שקניתי את המצלמה הדיגיטלית שלי, על כן אנא, סליחתכם לגבי האיכות), נתקלתי ב'טיול הבוקר' הזה. בעודי חושבת על 'רשימה', ועל המחשתה בצילום, לא יכולתי שלא להיזכר בתמונה הזו. טור מתקדם מסתדר לי עם 'רשימה'.

L

Discover Prompts – List.

בחיוך | With A Smile·רגעי צילום | Pix Moments

Landscape? Oh My

נוף? הו, לא

When I checked out this week's Photo Challenge I actually groaned, which I don't usually do.
Wide angle? I lack the equipment. Landscape? I live in a very urban city (or so I thought until the beginning of this year), and a not so handsome one at that.
Establishing? Fresh out of photo101 and I'm still unsure I even know what that means, but I am almost sure, like I said before, that I lack the equipment for this too.
But finding myself in the neighborhood of yet another park, I decided to take a look.

OTRB
On The River Bank

 

View From The Bridge
View From The Bridge

And even if the following isn't a good photo (at all) I still thought I'd add it too. Since as far as I can remember this is only the second time I've encountered any of these in my lifetime, so it's kind of a triumph to have this shot.

Still On The River Bank
Still On The River Bank

L


ובעברית:

כשבדקתי את אתגר הצילום השבועי ממש נאנחתי, מה שאני בדרך-כלל לא עושה בכאלו נסיבות.
האתגר פרט: זווית רחבה (אין לי הציוד). נוף (אני גרה בעיר מאד אורבנית, או לפחות – כך חשבתי עד תחילת השנה, ועוד לא הכי יפה). פה בא תור המונח הצילומי שאני עדיין לא מכירה (Establishing), למרות סדנת הצילום שהסתיימה. ובכל מקרה, כפי שאמרתי, בטח אין לי ציוד גם לזה.
אך כשמצאתי את עצמי בסביבת פארק אחר, החלטתי להציץ.

על גדת הנהר
על גדת הנהר

 

מראה מהגשר
מראה מהגשר

ולמרות שהתמונה השלישית ממש גרועה ולא ברורה, החלטתי להוסיף אותה בכל-זאת, היות ועד כמה שזיכרוני מגיע זו רק הפעם השנייה שנתקלתי בכאלה בימי חיי. כך שזה סוג של ניצחון להנציח אותם איכשהו. אם כי אני עדיין לא יודעת אווז או ברווז…

עדיין על גדת הנהר
עדיין על גדת הנהר

L