אומנות | Art

ללכת וללכת | Walking And Walking

With the easing of the restrictions I was happy today to walk and walk. I went (on foot) all the way to the city center and visited the sculpture of one of the best local poets. I never went too close to it, which is why I didn't realize the man looks so nice in his sculpture – I was very happy to find that out.

עם ההקלות במגבלות שמחתי היום ללכת וללכת (למרות שזה משיר אחר בכלל). הלכתי עד אל מרכז העיר, וביקרתי את פסל ביאליק. אף פעם לא התקרבתי אליו מדי, כך שלא ידעתי כמה האיש נראה נחמד בפסלו – ממש שמחתי לגלות.

מאחלת לכולם הליכה שמחה | Wishing everyone free and happy

L

Happy.