אומנות | Art

לא הצלחתי להתאפק 4 Couldn't Help It

I was planning to post just the trilogy. But each time I pass between these walls (of a pass under a busy street), I find something new. Thus I'm posting the forth part (and the last. For now).
Including the correction of the wall from my previous posting:

תכננתי להעלות רק טרילוגיה. אבל בכל פעם שאני עוברת בין הקירות הללו (משני צדי מעבר להולכי רגל, מתחת לכביש עמוס למדי), אני מגלה משהו חדש. על כן נולד הפרק הרביעי (והאחרון. בינתיים).
כולל תיקון של הקיר מהפוסט הקודם:

 

L

אומנות | Art

סדר וניקיון 3 Order and Cleanliness

Not to everyone this is important. But there are those that order and cleanliness stand at the top of all. Like in the case of these walls. Normally these are white. Kids always seem to pass through and scribble. Each time someone repaints in white. Restores order and cleanliness. Although, the last month or two several people (more talented kids?) covered the walls in drawings.
I took photos of what seemed to me worthy of documenting, before the repainter comes back. Of that which surprised me, the idea that I liked, and also…

לא לכולם זה חשוב. אבל יש כאלו, שסדר וניקיון עומדים בראש מעייניהם. כמו למשל, במקרה של הקירות הללו. לרוב אלו לבנים. נדמה כי תמיד ילדים עוברים שם ומקשקשים. ובכל פעם, מישהו צובע בלבן מחדש. משחזר סדר וניקיון. אם כי בחודש-חודשיים האחרונים מספר בני-אדם (ילדים מוכשרים יותר?) כיסו את הקירות בציורים.
צילמתי את מה שנראה לי ראוי לתיעוד, בטרם יבוא האיש לצבוע מחדש. את מה שהפתיע, את הרעיון שמצא חן בעיניי, כמו גם את…

השונה | the different

המצחיק, המעניין | the funny, the interesting

והחמוד | and the cute

בתקווה שמשהו מזה מצא חן | hope you liked any of it
L