רגעי מחשבה | Thoughts·רגעי צילום | Pix Moments

Connected

בקשר

Should I leave it as a riddle for you to find the connection? Of course, while you look at this tiny photo you can think a while, before scrolling down further. But I am too aware of the details that are not there in plain sight, that can prevent you from finding an answer.

160314 cnct

So, I will tell you of a couple of the several kinds of connections that I see here.

First – there are two books in the photo. Both were written in ages long gone, when the respect one felt towards another (for instance) prevented one from forcing another to confide in one.
Or (in the other instance) one didn't take a liberty without the need to do so arising of honor and justice.
This connects the two books.

Second – those times didn't even afford the simplest land line. Any not spoken connection between people was handwritten. Another connection between the two books, reiterated by the handwritten letter on top of them.

Do you see another connection? There's a commenting area at the bottom…

L

A somewhat-connected short fiction I wrote can be found here.
Oh, and the missing details are the titles – Jane Austen's Pride and Prejudice is open on top of Sir Arthur Conan Doyle's complete Sherlok Holmes's stories.


ובעברית:

האם להציג זאת כחידה ולהניח לכם למצוא את הקשר? כמובן, אפשר להתעכב על הצילום הקטנטן ולשקול לרגע. אך אני מודעת מדי לפרטים שלא נראים, שחסרונם יכול למנוע מציאת תשובה.

160314 קשר

אז אשתף בשניים מהרעיונות שלי לקשרים מסוגים שונים שאני רואה פה.

האחד – הצילום מכיל שני ספרים. שניהם נכתבו בזמנים שעברו מזמן. זמנים בהם לכבד מישהו (למשל) התבטא גם בהימנעות מלהכריח אותו לבטוח בנו עם פרטיותו.
או (בדוגמא השנייה) אדם לא הרשה לעצמו חירויות שלא נבעו מיושרה וצדק.

השני – אותם זמנים לא סיפקו אף לא את הטלפון הביתי הכי פשוט. כל קשר בין בני אדם, שלא בדיבור, היה צריך להיכתב בכתב יד. קשר נוסף בין שני הספרים, המודגש (לדעתי) על ידי המכתב מעליהם.

עוד קשר קופץ לעיניך? לשם כך יש תגובות בתחתית…

L

סיפור קצר שכתבתי וקשור-מה לנושא, אפשר למצוא כאן.
הו, והפרטים החסרים הם הכותרים – גאווה ודעה קדומה של ג'יין אוסטן, מעל האוסף המלא של סיפורי שרלוק הולמס, של סר ארתור קונן דויל.

רגעי צילום | Pix Moments

When Mind And Eye Agree

כשהראש והעין מסכימים

As it so often happens to me – I was walking along. This time my mind was buzzing with all kinds of thoughts. Memories, reveries, problems, ideas.
'Like dry leaves' I suddenly realized. 'Whirling all over in a flurry, fluttering to gather and rest in corners, till the next breeze will go through them'.
As I was just putting it into words I looked and saw…

160227 angles

I rather like not only the connection between thought and sight, and the image that both brought to my mind, but also the blend of the colors (though I once heard the gray matter isn't gray at all).

L

In response to WPC – Harmony, and the Daily Prompt – Connection.


ובעברית:

כפי שקורה לי לא אחת – הלכתי. הפעם ראשי המה בכל מני מחשבות. זיכרונות, הגיגים, בעיות, רעיונות.
'כמו עלים יבשים' הבנתי לפתע. 'מסתחררים סביב, מרחפים למנוחה בפינות, עד הפעם הבאה שרוח תעבור בהם'.
רק ניסחתי לי את הדברים, הרמתי מבט וראיתי…

160227 angles

אני די אוהבת את הקשר בין מחשבה ומראה עין, והתמונה ששניהם העלו. אני אוהבת גם את השתלבות הצבעים (גם אם שמעתי שהתאים האפורים לא באמת אפורים).

L

אתגר הצילום היה הרמוניה, והפרומפט היומי היה קשר… נראה לי מתאים.