רגעי טבע | Nature Moments

גוונים של ירוק | Shades of Green

Each time I go to the window and look out to the horizon, this is the most pleasant part of what I can see. Here too I like the ensemble.

During these deprivation times, I'm trying to remember what I still have, and to share it with whomever I can.
L

Legend: The upper green – a tree in the public garden behind the building; the middle – the top of a tree of my downstairs neighbors; the lower – the uncut hedge of next door.

Discover Prompts – Distance.


בכל פעם שאני ניגשת אל החלון ושולחת מבט החוצה, אל האופק, זה החלק הנעים ביותר לעין מכל מה שאפשר לראות. גם כאן מוצא חן בעיני השילוב.

בזמנים אלו של חוסרים, אני מנסה להיזכר בכל מה שעדיין יש לי, ולשתף בזה את כל מי שאני יכולה.
L

מקרא: הירוק העליון – עץ בגינה מאחורי הבניין; האמצעי – צמרת עץ של השכן מלמטה; התחתון – גדר חיה לא גזומה של השכנה ליד.

רגעי טבע | Nature Moments

צהוב ואדום | Red and Yellow

One might think I stumbled upon a field somewhere in the country. I did not. This is just a neglected front yard of a building next to a bus stop. I stood there waiting, took a curious look around and this is what I found.
And to my way of thinking (though maybe inspired by Harry Potter), when left to its own devices, Nature can certainly orchestrate nice ensembles.

אפשר אולי לחשוב כי נתקלתי בשדה אי-שם בכפר. אך לא. זו סתם חצר מוזנחת של בניין ליד תחנת אוטובוס. עמדתי וחיכיתי, העפתי מבט מסוקרן סביבי וזה מה שמצאתי.
ולדעתי (אם כי אולי בהשראת הארי פוטר), כאשר מניחים לו לנפשו, בהחלט יכול הטבע לתזמר שילובים נעימים לעין.

L

Discover Prompts – Orchestrate