רגעי צילום | Pix Moments

A Wintry Reflection

השתקפות חורפית

We don't really have much of a winter around here, more a sample-there-of, though the current and the previous one seem colder, stormier, and wetter.
Maybe (despite the last two) the norm is why what really signifies winter to me is just the simplest leaf, yielding to a passing wind-gust, and coming to rest in the nearest puddle…

My apologies for the poor quality of the photo. I snapped it with a phone-camera.

L

In response to the weekly photo challenge – Seasons.

160223 pud 4
החורף שלנו פה נראה לי יותר כדוגמית מאשר חורף חורפי של ממש, אם כי הנוכחי וקודמו נדמים קרים יותר, סוערים יותר, רטובים יותר. אולי, למרות השניים האחרונים, הנורמה היא מה שאומר לי כי "חורף" הוא העלה הכי פשוט, שנענה למשב הרוח החולף והגיע לנוח בשלולית הקרובה…

התנצלותי על איכות התמונה. צילמתי עם מצלמת-טלפון-נייד.

L

הנ"ל במענה לאתגר הצילום השבועי – עונות.