בחיוך | With A Smile

So Blue

כל כך כחול … היה כל מה שיכולתי לחשוב … was the only thought I was capable of …

שלדג לבן חזה, מהצד | A White-Throated Kingfisher, in profile

L

Might not be the best photo, but what better to start a new blog-year? And wishing all the best to all.

As for the new Weekly Photo Challenge about Growth, I see me as a new photographer, though I've had a (much better) camera during the film-era. The digital one I've had for less than a year. So what I hope and wish is for my photo collection (especially the Winged creatures I like so much) to grow and improve with time. Thanks for stopping by.

אולי לא תמונה הכי טובה, אך מה טוב ממנה להתחיל שנת בלוג חדשה? ומאחלת כל טוב לכולם.