המיוחדים | Special Moments

כמעט נגמרת 2020

For English, click here.

ואיזו שנה מוזרה זו הייתה?
נדמה לי שרבים יסכימו כי זו השנה המשוגעת ביותר, שאי-אפשר היה אפילו לדמיין לפני שהתרחשה. עוינות ותהפוכות, המגיפה והאסונות שגרמה, סגרים והחיסון שכבר פה (וכמובן, הס מלהזכיר התפתחויות חיוביות במזרח התיכון).

ועדיין, הבלוג עצמו כמנהגו נוהג…
מאז שהתחלתי להעלות צילומים אל הבלוג אימצתי גם את המנהג לבחור אחד מצילומי כל שנה בתור תמונת השנה. והשנה בחרתי את התמונה מה-31 לינואר:

לא רק שנדמה לי כי זו התמונה הטובה ביותר שצילמתי אי פעם, אלא שכפי שכבר אמרתי: מה ש(עדיין) מוצא חן בעיניי במיוחד בתמונה הזו – הזוהר של הטיפות, הנותרות לאחר שהגשם הפסיק לרדת. כמו גם כתם התכלת הקטן (מימין למעלה), המסמל תקווה להתבהרות.

שנה זו הייתה בדיוק כזאת: סגרירית במובנים רבים. ובכללם – אני זוכרת את ההמונים (לא רק מעל שלושת-אלפים במחוזותינו, אלא גם בכל שאר העולם, יותר ממיליון וחצי!) שמצאו את מותם במגיפה, וכואבת את כאב משפחותיהם.

אבל למי מאיתנו שעדיין כאן, השנה מסתיימת גם עם תקווה חיובית לעתיד.
מאחלת לכולם 2021 טובה הרבה יותר
L

המיוחדים | Special Moments

דואליזם | Dualism

Even if lately this blog has quieted down a bit, both blog and I are still here, healthy and whole but certainly not complete.
And as long as we're here, as every year so now – I went over this year's photographic products.
And suddenly I remembered – last month I already picked my photo of the year. However, maybe because of the quality of this year, in which I went through positive moments as well as negative, hard and easy, problems and solutions, and more… the title of Dualism seems appropriate. And this title fits two photos, one from the beginning of this year, and the other that I already picked. Similar yet different photos.

Which do you like better?

גם אם נכון שבזמן האחרון הבלוג הזה השתתק מעט, גם הבלוג וגם אני עדיין כאן, בריאים ושלמים וממש לא מושלמים.
ואם כבר שנינו עדיין כאן, כבכל שנה כך גם השנה – עברתי על תוצריה המצולמים.
לפתע נזכרתי – כבר בחרתי בחודש שעבר את תמונת השנה שלי. אבל, אולי בגלל איכותה של השנה הזו, בה חוויתי רגעים חיוביים בצד אלו השליליים, קשים וקלים, בעיות ופתרונים, ועוד… הכותרת דואליזם נראית לי מתאימה. ולכותרת הזו מתאימות שתי תמונות, האחת מתחילת השנה והשנייה בה כבר בחרתי. תמונות דומות ושונות.

איזו נראית לך יותר?

רואים-כל | All-Seeing
רואים-כל | All-Seeing

אל הפוסט המקורי | to the original posting

חיים | Life
חיים | Life

אל הפוסט המקורי | to the original posting

בשאיפה לשנה אזרחית טובה יותר לכולנו | Hoping for a better year for us all
L

רגעי טבע | Nature Moments

חיים | Life

Truthfully, I didn't mean to post another Gray Heron, seeing as I already posted enough photos of this bird this year. But these (as the birds of the last blog posting) I don't get to meet often enough. So when I saw this one, I started snapping shots, especially for my own private collection. However when I got back from the park, and went through all the photos, I found this one:

למען האמת, לא התכוונתי להעלות לכאן אנפה אפורה, היות וכבר העליתי מספיק תמונות של העוף הזה השנה. אבל גם את אלו (כמו את האגמיות מהפוסט האחרון) אני לא פוגשת לעיתים קרובות. כך שכאשר ראיתי את האנפה הזו, התחלתי לצלם, בעיקר לטובת האוסף הפרטי שלי. אם כי בחזרתי מהפארק עברתי על הצילומים ומצאתי את התמונה הזו:

And it seems to me it has everything – light and shadow, delicate gray and bold white, different directions, and more…
Meaning – a photo of the living, representing Life.
L

ונדמה לי שיש בה הכל – אור וצל, אפור מעודן ולבן בולט, כיוונים שונים, ועוד…
כלומר – תמונה של חיים, המסמלת את החיים.
L

P.S. As I do every year, since I got back to snapping shots, this year too I meant to choose my photo of the year. And to my thinking, this is the one for this year.

נ.ב., כמנהגי מדי שנה, מאז שחזרתי לצלם דברים, גם השנה התכוונתי לבחור את תמונת השנה שלי. ולדעתי, השנה, זו התמונה הזו.

המיוחדים | Special Moments

L's 2018

לעברית, קליק פה.

Years ago, in the early days of the original 'Life's Moments' (elsewhere), I tried to bring to the blog the positive, smiley, useful, amusing, interesting. These still make the aim, with this renewed blog.
But Life cannot always be only positive, smiley, useful, amusing, or interesting. That was the reason I opened another blog (then and there), a secondary one, for all that is not mentioned above.
As a nickname I decided on L. The rest of my blogging way makes what I originally thought of this nick irrelevant now, not to mention that I no longer remember the reasons for it.

And in any case, with it I almost caused my personality to split!
Many more times than just the once (or twice) I found myself thinking whether this belongs here, and whether that belongs there. And I started grappling with terms like 'me' and 'her', which still is a part of me, though not always.
Recognizing the imminent split and the penny dropped: the L stands for Elle. Meaning – 'her' in French.
Which suited me just great.

Later I found that in Roman numerals L stands for 50. Which annoyed me a little, as it didn't match either my weight or age.
However towards this year I thought of doing something. Maybe looking for and snapping nice 50's on buildings and houses…
But plans aside, and like the famous song says – Life happened.

This year, 2018, was a pretty rough one for me, and almost from the beginning of it, for various causes and reasons, none of which related to it being my fiftieth year. And because of the difficulties I wrote a bit less (to my feeling), I snapped less photos. I was less.
Bottom line – I am really glad this year is finally over. And since some of the issues I had to deal with came to a good end, I can leave them behind.

But of all I did manage to photograph this year, I think I like one of the last ones best:

By the way, it's a different one from the one of the previous post.
And what I like about it most is the open horizon. Everything is possible. Especially ships full of good things, sailing "northward to the port"…
Though I found something in the symbolism as well, the obstacle course that Life can be sometimes.

Wishing everyone (and me) a happy 2019, a good year, full of joy, health, possibilities and creativity.
L


ובעברית:

2018 של L

לפני שנים, בימיו הראשונים של 'רגעי חיים' המקורי (בתפוז), ניסיתי להביא אל הבלוג את החיובי, המחוייך, המועיל, המשעשע, המעניין. והללו עדיין מהווים יעד גם בבלוג המחודש הזה כאן.
אבל החיים לא יכולים להיות תמיד רק חיוביים, מחוייכים, מועילים, משעשעים, או מעניינים. לכן פתחתי (אז ושם) בלוג שני, משני, לכל מה שלא נזכר לעיל.
ככינוי הגעתי אל האות L. המשך דרכי הבלוגית הופך את מה שחשבתי מראש על הכינוי הזה ללא רלוונטי, מה גם שאני כבר לא זוכרת את הסיבות לו.

ובכל מקרה, בזה כמעט גרמתי לעצמי לפיצול אישיות!
היות ולא פעם (ואף לא פעמיים) מצאתי את עצמי חושבת באם הא מתאים לפה, ובאם דא מתאים לשם. וכך התחלתי לחשוב ולהתחבט בין מונחים של 'אני' ו'היא', אשר אמנם מהווה חלק ממני, אך לא תמיד.
עם קליטת הפיצול הממשמש ובא, נחת גם האסימון: ה-L מייצגת את Elle. כלומר – 'היא' בצרפתית.
וזה התאים לי בדיוק.

לימים גיליתי כי בספרוֹת רומיות, L מייצגת 50. טוב, זה קצת הרגיז אותי, היות וזה לא התאים, אם למשקל שלי או לגילי.
אבל לקראת השנה חשבתי לעשות משהו. אולי לחפש ולצלם 50'ים יפים על בתים ובניינים…
אבל תוכניות לחוד, וכמו בשיר המפורסם – החיים קרו.

השנה הזו, 2018, הייתה לי די קשה, ודי מתחילתה, ממגוון סיבות ובעיות, בלי שום קשר אל היות השנה הזו שנת היובל שלי. ובגלל הקשיים קצת כתבתי פחוֹת (לפחות לתחושתי), קצת צילמתי פחוֹת. הייתי פחוֹת.
ובשורה התחתונה – אני מאד שמחה לראות את השנה הזו נגמרת סוף-סוף. מה גם שחלק מהעניינים שהעסיקו אותי מצאו את פתרונם בטוב, ואפשר להשאירם מאחור.

אך מבֵּין מה שבכל-זאת הספקתי לצלם השנה, נדמה לי שמוצאת חן בעיניי יותר דווקא אחת מהתמונות האחרונות:

אגב, זו תמונה אחרת מזו שהעליתי בפוסט האחרון.
ומה שאני אוהבת בה בעיקר זה האופק הפתוח לכל. הכל אפשרי. במיוחד ספינות עמוסות בדברים טובים, שָׁטוֹת "צפונה לכיוון הנמל"…
אבל גם בסמליות מצאתי משהו, מסלול המכשולים, כפי שהחיים יכולים להיות לפעמים.

מאחלת לכולכם (כמו גם לעצמי) 2019 שמחה, טובה, מאושרת, שופעת בריאות, אפשרויות ויצירה.
L

רגעי צילום | Pix Moments

Reflection

השתקפות

I saw somewhere (I'm sorry I don't remember where) a photo of a bird and its' reflection and I liked the idea. To my (double!) happiness, I encountered such last Sunday. I am just not sure which I prefer, the above or the next one… And 'double' because of the other happiness – this (in my humble opinion) is a Black-Headed Gull and it is my very first sight of it.

ראיתי באיזשהו מקום (לצערי אני לא זוכרת איפה) תמונה של ציפור והשתקפותה והרעיון מצא חן בעיני. לשמחתי (הכפולה!) נתקלתי בזה ביום א' האחרון. אני רק מתלבטת בין התמונה לעיל לבין זו דלהלן… ו'כפולה' בגלל השמחה השנייה – זה (לעניות דעתי) שחף אגמים וזו הפעם הראשונה בה נתקלתי בו/ה.

I would prefer the second, if not for the duck in the back busy with his morning wash, causing all the ripples… What do you think?

הייתי מעדיפה את השנייה, אלמלא הברווז ברקע, עסוק בשכשוך הבוקר שלו וגורם לכל האדוות… ודעתך?

L

P.S. I was puzzled by the 'Black-Headed' name, until I read the explanation in my leaflet – that the head turns black come spring. I wish these guys will still be around for me to see the change (and I wish to remember to look for it, which is why I wrote it down. Maybe this will help me to remember…).

נ.ב. הפליא אותי השם באנגלית – שחור-ראש, עד שקראתי בעלון שלי כי הראש משנה צבע לשחור באביב. אני מקווה שהללו יישארו מעט בסביבה ויאפשרו לי לראות את השינוי (ואני מקווה לזכור לחפש, לכן ה-נ.ב. הזה. אולי זה יעזור לי לזכור…).

P.S. II: When I just saw the last Weekly Photo Challenge of this year, I took a look at my own photos and decided the last ones I took are my favorite of all. That's because what I truly love about these challenges is how much I learn from you all just by looking at the way you look at things. In this instance I learned how to look at reflections, which I hadn't noticed so much in the past. So thank you all for sharing your photos and letting everyone learn.