המחוייך | With A Smile·המיוחדים | Special Moments

The Last Moment

הרגע האחרון

A moment before the end (well, the end of 2017), I browsed again through its' products and found some (slight) smiles:

רגע לפני הסוף (ובכן, סוף השנה האזרחית), עברתי שוב על תוצריה ומצאתי חיוכים (קלים):

לטיול יצאתי | I went for a walk

 

לדגמן, לרגע, עצרתי | I stopped for a moment to pose

 

אך בדרכי הסטואית, אני לא מקשיב לרעש | but in my quiet way, I don't listen to noise

(Okay, so the Egyptian Goose in the photo is silent, but its' kind is normally rather loud).

(או.קיי., בתמונה היאורית שותקת, אבל לרוב בני מינה דווקא רעשנים).

Wishing you all a Happy New Year and, hopefully, filled with good news.

מאחלת שנה אזרחית חדשה וטובה לכולם, בשאיפה לשנה מלאה בחדשות טובות.

L

נ.ב., למרות הדמיון לדונאלד דאק, אשמח אם מישהו ישליט סדר בעניין, האם הלבן ברווז או אווז? כי לי אין מושג…

רגעי דעה | Opinions

Action, Freezing and Awareness

Way back, years ago, I heard a theory:
'in a moment of danger, human reaction is one of three – fleeing, fighting, or freezing'.
I both agreed and didn't agree. Seeing as in my own opinion both fleeing and fighting are actions. Therefore to my own mind there really are two possible reactions – action or freezing.
But of this one can conclude that there is a choice… and that's not exactly the case.

I think I read something somewhere about this freezing, but so long ago that I don't recall the exact phrasing. It was something along the lines of –
what is happening is beyond the coping ability, therefore the psyche seals off, in protection of itself.

Lately, with the multiplication of reports about sexual harassment and rapes (both abroad and locally), I read in one of the newspapers (also) a female call to the rest of the women – to fight back. To not freeze.
It has to be said that according to what that writer wrote, it seems she knew what she was writing about from her own experience.

But my own experience? The first time a thoroughly unwanted guy tried to shove his tongue in my mouth – I managed to flee. The second time I couldn't escape so I resisted. Luckily the guy came to his senses and stopped.
(Which doesn't mean I am unfamiliar with the freezing option… I will get to it, sort of, later. In the mean time…)

Both these first experiences, in hind sight, showed me that my action was totally instinctive (!). Without any thought at all.
Very much like the eye that closes with anything approaching it, whether benign or with the intent to hurt.
And I'm not at all convinced this instinctive action has anything to do with character, and/or education, and/or anything at all that has to do with thinking/deciphering/concluding.

I will state clearly that I don't judge, nor do I have any tools with which to presume to judge other women, which may have encountered situations either similar or different than those I did myself. I also don't judge the one calling to fight back. However…

That above mentioned freezing, one cannot deny it – had existed, still does and can go on existing. I can even imagine certain situations in which freezing can save from death. (Although I must also add that actual rape can be the murder of the soul. And I have no idea how much is that better than final death, if at all).

But here another memory comes to my mind:
I once wrote, long ago and elsewhere, about a segment of a TV show I watched. The woman there clarified (to the guy) that while she lives her life doing her own thing, she doesn't forget that danger could cross her way. And since she doesn't want to find herself a victim of any sort, a part of her awareness includes not only where she is at any given moment but also what can be used in her self-defense (such as a bunch of sharp keys in a dark car park).

To me, that is woman empowerment. The total refusal to be a victim.

Or, in other words – the awareness that something bad may happen at the least expected moment and the total refusal to accept it without action.
Meaning – the knowledge that a woman can freeze and the intent and readiness, in advance, to help herself avoid it, with increased awareness.

Here I can add another snippet of my own experience: one night (driving home at around 2-3 am), after my refusal to play along with him at a red light – by not telling him my name, the stranger who asked it started following me. How harassing… (it has to be said that he may have driven along on his own way, with no connection to me. But…).
On the one hand – I went on driving. On the other – my mind froze (thus I reach the above mentioned sort of freezing).
The idea that reigned all others was that I didn't want to lead him to where I lived, to which I was driving. And my thoughts got stuck on this notion…
I will admit – I was stressed and didn't know what to do. Suddenly I realized the guy… whether turning left (into a buildings' car park) or U-turning back where he came from (tired of the chase), I couldn't see.
All I knew was that the guy cleared himself from my rear view mirror.
The next moment, with the calming down, countless ideas came to my mind: like stealing an orange light and turning immediately, for instance. If the guy got stuck at the red light and lost me after my turn, it would have cleared him sooner from my mirror…
Or driving straight to a police station. An hysterical woman being followed in the dead of night? No one would turn me away (at least not immediately), and the mere entrance to the station may have stopped the follower…
(Meaning, and to emphasize – freezing is possible. However, unfreezing one may come up with possible actions. And this experience armed me with these possibilities, if ever something of this sort happens again. Though I digressed. I started explaining about something I wrote long ago inspired by a TV show…).

To my amazement, a younger woman, who read what I wrote, understood me exactly the opposite to what I meant. To her understanding – I was walking this world waiting to be raped at any moment (and/or maybe seeking the next rape… ?).

And I don't judge her either. On the one hand – I may not have been clear. On the other – I haven't , nor can I have, any idea what in her personal experience biased her thought so that she understood so differently to my meaning (had I been clear). Therefore I will try to clarify now:

Firstly, that younger woman's approach may be interpreted as some kind of complacence, as in – this won't happen to me. However, the confessions of other women lately prove that even successful, intelligent women, sure of themselves, have frozen.

Therefore and in my own opinion the female awareness that something bad might happen (as opposed to the expectation for it to happen!), and advising the woman, in advance, to self-defense, fighting back, while enumerating tools and ways that can be employed in her aid, constitutes the refusal to ever be in a place where any man decides to test our boundaries (not to mention – gets carried away).

Because to me the boundary is clear: No, means – No!
The 'No' is not 'maybe' and definitely not a challenge. But simply 'No!'.
(even if the question isn't asked at all, as in the case of the guy that followed my in the night, if that's what he did).

It is obviously clear that a woman can live out her entire life without being harassed or raped (which is what I wish to all of us). But the awareness that it can happen must include the knowledge that it is possible to freeze also. That a situation 'beyond the coping ability' may exist. And expanding the awareness to include any and all available tools and options, in any moment, can minimize this freeze, if (perish the thought) anything will happen.

The 'Me too' campaign is positive (mostly). But it isn't enough. Alongside it (also – to my own opinion), us women need to enlist to enhancing all kind of awarenesses too.
Because violence against a woman also includes the sexual harassment and the rape.

Brought to you on November 25 – the International Day for the Elimination of Violence against Women, 2017
L

רגעי דעה | Opinions

פעולה, קיפאון ומוּדעוּת

אי-אז, לפני שנים, שמעתי תאוריה:
'ברגע של סכנה, אדם מגיב באחת משלוש דרכים – בריחה, מאבק, או קיפאון'.
הסכמתי ולא הסכמתי. היות ולעניות דעתי, גם הבריחה וגם המאבק מהווים פעולה. כך שמבחינתי קיימות, למעשה, שתי אפשרויות תגובה – פעולה או קיפאון.
אבל מזה ניתן להסיק כי יש אפשרות בחירה… ולא בדיוק כך זה.

נדמה לי שקראתי פעם משהו על הקיפאון הזה, אך כל כך מזמן עד כי אני לא זוכרת את הניסוח המדויק. זה היה משהו בסגנון –
מה שמתרחש נמצא מעבר ליכולת ההתמודדות, על כן הנפש נאטמת, להגנת עצמה.

לאחרונה, עם ריבוי הדיווחים על הטרדות ומקרי אונס (בניכר ובמחוזותינו), קראתי באחד העיתונים (גם) קריאה נשית אל שאר הנשים – להשיב אש. לא לקפוא.
יאמר לזכות הכותבת כי על פי מה שכתבה, נראה כי ידעה על מה היא כותבת מניסיונה האישי.

אך ניסיוני-שלי? בפעם הראשונה שגבר בלתי רצוי (לחלוטין) דחף את לשונו אל הפה שלי, הצלחתי לברוח. בשנייה לא יכולתי, על כן התנגדתי. ולמזלי, הגבר התעשת.
(אין זאת אומרת שהקיפאון לגמרי זר לי… גם אליו אגיע, בערך, בהמשך. בינתיים…).

שני המקרים הראשונים הללו, במבט לאחור, גילו לי כי הפעולה שלי הייתה לחלוטין אינסטינקטיבית (!). ללא כל מחשבה.
לגמרי כמו העין הנעצמת מעצמה בהתקרב אליה כל דבר חיצוני, אם תמים ועם במטרה לפגוע.
ואני לא משוכנעת שפעולה אינסטינקטיבית כזו נובעת מאופי, ו/או חינוך, ו/או כל דבר אחר המאופיין בחשיבה/פיענוח/הסקה.

אוֹמַר מפורשות כי אני לא שופטת, וגם אין לי שום כלים להתיימר ולשפוט נשים אחרות, אשר עמדו במצבים, אם דומים ואם שונים מאלו בהם נתקלתי בעצמי. אני גם לא שופטת את הקוראת להשבת אש. אבל…

אותו קיפאון דלעיל, אין להתכחש לכך – התקיים, מתקיים ויכול להמשיך להתקיים.
ואני אפילו מסוגלת לדמיין מצבים קיצוניים, בהם הקיפאון יכול להגן ממוות. (אם כי אני חייבת לציין במקביל שאונס ממשי עלול להיות רצח הנפש, ואין לי מושג עד כמה זה עדיף על פני מוות סופי, אם בכלל).

אבל כאן זיכרון אחר עולה בדעתי:
כתבתי פעם, מזמן ובמקום אחר, על קטע בו צפיתי בסדרת טלוויזיה. האישה שם הבהירה (לגבר) כי אמנם היא חיה את חייה, עושה את שלה בדרכה, אבל לא שוכחת שעלולה לארוב לה סכנה. ומפני שאין בכוונתה למצוא את עצמה כקורבן כלשהו, חלק מהמוּדעוּת שלה כולל לא רק היכן היא נמצאת בכל רגע, אלא גם מה יכול לשמש אותה להגנת עצמה (כמו למשל צרור מפתחות חדים בחניון חשוך).

בעיניי – זו הַעֲצָמָה נשית (מלשון חיזוק, הגברה). הסירוב המוחלט להיות קורבן.

או, במילים אחרות, המוּדעוּת לכך שמצב כזה עלול להתרחש ברגע הכי פחות צפוי. והסירוב הגמור לקבל אותו ללא פעולה.
כלומר – הידיעה כי אישה יכולה לקפוא והכוונה והמוכנות מראש לסייע לעצמה להימנע מכך באמצעות הגברת מוּדעוּת.

ופה אני יכולה להוסיף ניסיון אחר אישי שלי: באחד הלילות (כאשר נהגתי הביתה בסביבות 2 או שלוש לפנות בוקר), לאחר שלא שיתפתי איתו פעולה ברמזור אדום ולא אמרתי לו את שמי, הגבר הזר שניסה לדבר איתי החל לעקוב אחריי. כמה מטריד… (יאמר כאן כי יתכן והלז סתם המשיך בנהיגה בכיוונו-הוא, ללא קשר אלי. אבל…).
מצד אחד המשכתי לנהוג. במקביל – תודעתי קפאה (הנה הגעתי אל מעין קיפאון).
הרעיון שהשתלט על אחרים היה – אני לא רוצה להוביל אותו אל כתובתי הפרטית, אליה נהגתי. ומחשבתי נותרה תקועה ברעיון הזה…
אודה ולא אבוש – נלחצתי ולא ידעתי מה לעשות. לפתע קלטתי את הגבר… אם פונה שמאלה (אל חניה של בניין) ואם מפנה את מכוניתו חזרה כלעומת שבא (מיואש מהמעקב), לא ראיתי.
כל שידעתי היה כי גבר זה פינה את עצמו מהמראה האחורית שלי.
ברגע הבא, עם הרגיעה, החלו לעלות בדעתי אין ספור אפשרויות פעולה: כמו התגנבות מהירה ברמזור כתום ופנייה, למשל. אם הגבר היה נתקע ברמזור האדום ומאבד אותי לאחר שפניתי, זה היה מפנה אותו מוקדם יותר מהמראה שלי…
או הנהיגה היישר אל תחנת המשטרה. אישה היסטרית באמצע הלילה, אחריה מישהו עוקב? אף אחד לא היה מגרש אותי משם (לפחות לא בן רגע) ועצם הכניסה אל התחנה הייתה מסלקת את העוקב…
(כלומר ולהמחשה – קיפאון אפשרי. אולם, עם היציאה ממנו אפשר לעלות על יכולת פעולה. וניסיון זה חימש אותי באפשרויות, היה ומקרה כזה יחזור על עצמו בעתיד. אם כי סטיתי. התחלתי לספר על משהו שכתבתי מזמן בהשראת סדרת טלוויזיה…).

לתדהמתי, בחורה צעירה, שקראה את הדברים שכתבתי, הבינה אותם לגמרי הפוך מכפי שהתכוונתי. להבנתה – הסתובבתי בעולם בהמתנה להיאנס בכל רגע (ו/או אולי בחיפוש האונס הבא… ?).

וגם אותה אינני שופטת. מצד אחד – יתכן שלא הבהרתי את עצמי. ומצד שני – אין ולא יכול להיות לי מושג מה בניסיונה האישי היטה את מחשבתה להבין אותי כל כך הפוך לכוונתי (באם הייתי ברורה). על כן אנסה להבהיר כעת:

ראשית, גישת אותה בחורה צעירה יכולה להתפרש כמעין שאננות, בסגנון – לי זה לא יקרה.
אולם, חשיפת נשים אחרות לאחרונה מוכיחה כי גם נשים מצליחות, אינטליגנטיות, בטוחות בעצמן – קפאו.

לכן ולדעתי, המוּדעוּת הנשית לכך שמשהו עלול לקרות (בהפוך מהציפייה לכך שזה יקרה!), וההכוונה מראש את האישה להתגונן, להשיב אש, תוך פירוט כלים ודרכים היכולים לעמוד לרשותה, מהווה בעיניי סירוב מוחלט להימצא אי פעם במקום בו גבר כלשהו מחליט לבדוק את הגבולות שלנו (שלא לומר – נסחף לחלוטין).

היות והגבול, בעיניי, ברור: לא, משמעו – לא!
ה'לא' אינו 'אולי' ובוודאי שלא אתגר. אלא 'לא!' כפשוטו.
(גם כאשר השאלה אף לא נשאלת, כמו אותו אחד שהחליט על דעת עצמו לעקוב אחריי באמצע הלילה, אם זה מה שעשה).

ברור ומובן מאליו כי אישה יכולה לחיות את כל חייה ללא מקרי הטרדה ו/או אונס (וזה מה שאני מאחלת לכולנו). אבל המוּדעוּת לכך שזה עלול לקרות חייבת לכלול את הידיעה כי גם הקיפאון אפשרי. כי מצב של 'מעבר ליכולת ההתמודדות' עלול להתקיים. והרחבת המוּדעוּת, לכלול כל כלי זמין וכל אפשרות, בכל רגע, יכולה לצמצם את הקיפאון הזה, אם (חלילה!) יקרה משהו.

מסע ה'גם אני' אינו שלילי בעיני, נהפוך הוא (לפחות רוב היבטיו). אבל אינו מספיק. במקביל לו, וגם זאת – לדעתי האישית, עלינו, הנשים, להתגייס גם אל הגברת סוגים שונים של מוּדעוּת.
היות ואלימות כלפי אישה כוללת גם את ההטרדה ובוודאי גם את האונס.

הוגש במסגרת היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, ה-25 לנובמבר, 2017.
L