ההזוי | The Surreal·רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

The Modern Cyclops

הקיקלופ המודרני

 

kr

 

Amusing or disturbing?

משעשע או מטריד?

L

P.S. This kind of tree has bumps on its' trunk, some of which actually look like the human eye. Someone (whenever, I wouldn't know who or when) decided to inhance one with color. While I initially thought it amusing, I can see other aspects to it, and had to ask: what do you think/feel about it? Does it fall within, or does it cross, acceptable boundaries?

The next The (Extra)Ordinary Tree, and the Laying Tree.

העצים הבאים ה(כמו) רגיל והעץ השוכב