בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

לבנית קטנה | Little Egret

רק רציתי את הלבנית הקטנה | I only wanted the Little Egret

כמוה לא ראיתי כבר שנתיים | I haven't seen one in two years

והיאורית | but the Egyptian Goose

(או שמא יאור-זכר?) | (?or is it a gander)

נדחפה | was pushy

L