רגעי טבע | Nature Moments

Morning Workout

התעמלות בוקר – תחילה, עמוד על שתי רגליך | First, stand on both feet

בהמשך – עמוד על רגל אחת | Then stand on one of your feet

לסיום – תרגיל בגמישות | Finish with an elasticity drill

בוקר טוב עולם | Good morning world
L

These two black swans made me Smile, hope they do the same to you.
Thanks for stopping by.

רגעי טבע | Nature Moments·רגעי צילום | Pix Moments

הגדולים | The Big Ones

תמיד תענוג – מפגש ראשוני | First sight is always a delight

עובר אורח אמר שהללו ברבורים שחורים | Black swans, said a passerby

L

אל החצי הראשון, קליק פה | For the first half, click here