רגעי טבע | Nature Moments

האֲגַמִּית | The Coot

כאלו רציתי 'לצוד' כבר מזמן | These I wanted to 'hunt' for a while

הסקרנות | the curiosity

אבל אלו מהביישנים | but they're of the shy ones

איבוד העניין | loosing interest

היום הצלחתי | today I succeeded

L