ההזוי | The Surreal

לפני ואחרי | Before and After

Before – I found a kind of beauty in the Crane Dance

לפני – מצאתי איזשהו יופי במחול העגורנים

Originally posted here (even if shot with a weak kind of camera).

הועלה לראשונה לכאן (גם אם צולם במצלמה חלשה למדי).

After – one of them lost its' head

אחרי – אחד מהם קופד ראשו

Before – I found this tree kind of charming

לפני – מצאתי את העץ הזה די מקסים

Originally posted here.

הועלה לראשונה לכאן.

After, and though shot from a different direction, you can still tell that the tree lost a limb

אחרי, ואף אם צילמתי מכיוון אחר, עדיין אפשר לראות שהעץ איבד זרוע

Yesterday, a crane-head collapsed, wounding two and ruining a house (and the tree). Luckily (according to what's in today's paper) two cats in one of the apartments were not harmed. I hope they and their human-folk found a place to spend the night.
L

ובכן, בעברית אין לי צורך להסביר. כולי תקווה כי הדיירים וחתוליהם מצאו מקום.
L

רגעי צילום | Pix Moments

מחול מפתיע | A Surprising Ballet

Unbeknownst to both groups – the unwilling choreographers and unconscious performers – they glide towards each other, their movement of grace, and gentle, on the blue.
They approach, engage, almost merge, then depart in mesmerizing motion,
arcing on the blue…
(well, in the eye that beholds the view…).

L

160320 cr 1
160320 cr 2
160320 cr 3

מבלי ידיעת שתי הקבוצות – הכוריאוגרפים-בעל-כורחם והמופיעים ללא-מודעוּתם – הם גולשים זה לעבר זה, גם בחן, גם בעדנה, על רקע הכחול.
מתקרבים, מתחברים, כמעט מתמזגים, ואז מתרחקים בתנועה מהפנטת, מתקשתים על הכחול…
(ובכן, בעין המתבונן לפחות).

L

לריקודים נוספים, קליק כאן | For more dances, click here