רגעי צילום | Pix Moments

שחר | Dawn

The air is clean. Most of life noises are minimal. Only a bird-symphony rattles in the background. Light starts spreading, with its' unique colors. Touches the world gently, hesitating. Testing. Lambent. Growing, diluting. Is established.

It doesn't matter where the person is, or what the person is facing, the sun reaches their day. Even if they're asleep, not paying any attention, taking it for granted, or even forgetting to relate to it at all. Even when resenting it for rising into their universe while it has already set for good in another's dead world.

The air is clean, most life's noises – minimal. A beginning, normally cool, even to the hottest days.
The air, light, color, sound – all merge into Nature's greeting. A celebration of a new day.
In life on earth, it doesn't get much purer than this.

האוויר נקי. רוב הרעשים של החיים – מינימליים. רק סימפוניה ציפורית מקרשקשת ברקע. אור מתחיל להתפשט בצבעיו היחודיים. נוגע קלות בעולם, כמהסס. בודק. מרפרף. ומתעצם, מזדקק. מתבסס.

לא משנה איפה האדם נמצא ועם מה הוא מתמודד, השמש מגיעה אל יומו. גם אם הוא ישן, לא שם לב, מתייחס אליה כאל משהו מובן מאליו, או אף שוכח להתייחס. או אפילו נוטר לה בזריחתה אל עולמו, כשכבר שקעה לעד על עולמו של אחר, שהלך לעולמו.

האוויר נקי, רוב רעשי החיים מינימליים. התחלה, קרירה בדרך-כלל, גם לימים הכי חמים.
האוויר, האור, הצבע, הצליל – הכל מתמזג אל ברכת הטבע. אל חגיגתו של יום חדש.
בחיים עלי אדמות אין הרבה יותר טהור מזה.

L

אתגר הצילום השבועי, טהור | Pure, the Weekly Photo Challenge

רגעי צילום | Pix Moments

אהבה | Love

kr

Nothing is worth celebrating more than the undefinable and illusive feeling of all – Love:
the greatest motivator and the best force, that comprehends acceptance, respect and consideration of another.
Usually understood as romance a deux, one can very easily extend it to include mankind and the entire world, if one but lets it mean that.

At the birth of a new weekend-day, clean and serene yet full of possibilities, these two could be seen as dancing the dawn to life…
L

Brought to you as per the weekly photo challenge – Jubilant.

דבר אינו ראוי לחגיגה יותר מאשר התחושה הבלתי ניתנת להגדרה והחמקמקה, העונה לשם – אהבה:
המניע הגדול ביותר והעוצמה הטובה ביותר, המגלמת קבלה, כבוד, והתחשבות בזולת.
לרוב המחשבה על אהבה מתמקדת ברומנטיקה בין שניים. אך בקלות אפשר להרחיב אותה לכלול את כלל האדם והעולם כולו, אם רק יינתן לה.

בלידתו של יום שבת חדש, נקי ושלו אך מלא אפשרויות, אפשר היה לראות את שני אלה כרוקדים את היום לחיים…
L

אתגר הצילום השבועי – צוהל