אומנות | Art·רגעי צילום | Pix Moments

Design – A Labour Of Love

עיצוב – עבודה מאהבה

 

בית קפה בקניון | a café at the mall
בית קפה בקניון | a café at the mall

 

the other angle
מהזווית השנייה | from the other angle

אי אפשר שלא לעצור רגע ולהעריך עיצוב טוב | One has to stop a moment to admire a good design

L

 

אתגר צילום שבועי | Weekly Photo Challenge