בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

יום המשפחות | Families Day

בפעם האחרונה שהלכתי אל הפארק | Last time I went to the park

פגשתי שתי* משפחות שונות | I met two* different families

(הצחיק אותי הראש הפרוע | The messy head made me laugh)

L

* Actually, I met three of these, but the first was too scattered to photograph.

* למעשה, פגשתי שלוש כאלו, אבל הראשונה התפזרה מדי לצילום.

רגעי טבע | Nature Moments

ביקור שני | A Second Visit

לפני שסוגרים אותו, כפי שנרמז | Before they close it, as hinted

הלכתי לביקור נוסף בפארק | I went for another visit at THE park

תמיד תענוג | always a Treat

ופגשתי צמד יאוריות צעירות | and met a couple of young Egyptian Geese

פגשתי גם ברווז לא ידוע (לי) | also a duck (unknown to me)

כמוהם כבר פגשתי בעבר | the likes of which I have met in the past

התפלאתי לראות אווזים אפורים | I was surprised to see Greylag Geese

אותם לא פגשתי בביקור הקודם | of which I didn't meet last time

ולא התפלאתי למצוא ברבורים שחורים | and not so much to find black swans

גמישים כתמיד | as flexible as ever

סופ"ש נעים לכולם | Have a nice weekend
L