רגעי צילום | Pix Moments

A Street (?) By the Sea

רחוב (?) ליד הים

I'm almost totally sure none of us has been around in biblical times. Yet this partial wall, and it's column, have been.
Were they a part of a home? Or a city-wall? I might be able to find out. But since we'll never know it for an actual fact, I like to let my imagination run as wild as it can, and build to my minds' eye different pictures every time.

890303

אני כמעט לגמרי בטוחה שבימי התנ"ך איש מאיתנו לא היה בסביבה. אך הקיר החלקי הזה, על עמודו, היו.
האם היוו חלק מבית? או חומה? יכול להיות שאוכל לגלות. אם כי לא נראה לי שנוכל לדעת בוודאות. לכן אני מעדיפה לתת לדמיון יד חופשית להציג לעיני רוחי, בכל פעם מחדש, תמונה שונה.

L