הרגעים הקצרים | The Short Moments

Red

אדום

I see Red.
The Red of Life,
of blood rushing through veins
to flush the shy face of loneliness
when it opens to
Love

I feel Love.
The Love of Life,
the Love that brings
into every mundane
the possibility of
spreading wings,
souring high,
just like the Pegasus
that came to my dream-window last night,
with his naked voice
and transparent eyes
reflecting World and Life

I saw Red,
(though Pegasus was white),
when he spoke of Life and Love,
which stayed with me when I woke up,
dressed me in Red and walked me out
into the light

L


ובעברית:

אני רואה אדום.
אדום החיים,
אדום הדם הממהר בעורקים
להסמיק פני בדידות ביישנית
כשנפתחת
לאהבה

אני מרגישה אהבה.
אהבת החיים,
האהבה המביאה
לכל רגע יום-יומי
את האפשרות
לפרוס כנפיים,
להמריא,
בדיוק כמו הפגאסוס
שהגיע הלילה אל חלון-חלומי,
עם קולו הערטילאי
ועיניו השקופות
ששיקפו עולם וחיים

ראיתי אדום,
(למרות שהפגאסוס היה לבן),
כשדיבר על חיים ואהבה,
שנותרו עימי ביקיצה,
שהלבישו אותי באדום והוציאו אותי החוצה
אל אור היום

L