מעורב | Mixed

פארק של ספורט | The Sports Park

ביום גשום | In the rain

Last November I wrote about what a noisy year 2018 has been. And it didn't stop then and there, but went on as the park was renewed. But yesterday, with a very noisy (!!!) ceremony, the park was revealed.
Turns out there is also a gym in the open air.

בנובמבר האחרון קיטרתי על השנה הרועשת ש-2018 הייתה. והרעש לא נגמר שם, אלא נמשך עם חידוש הגינה. אבל אתמול הוסר הלוט, בטקס רועש מאד (!!!), מהגינה החדשה.
והתגלה גם חדר כושר באוויר הפתוח.

הבוקר 1 this morning

The noise level, by the way, only increased. From the kids play area. The original kids area was where the gym is now, and away from me. The new one is right opposite my kitchen…
Every day the screams coming from there are deafening.
I haven't yet managed a good snapshot of it. To be continued.

במאמר ישראלי אוסיף כי כמובן, הפארק נפתח עם פתיחת המקלטים, אך עדיין המשיכו לעבוד שם. מפלס הרעש, אגב, רק עולה. מפינת המשחקים. הפינה המקורית ניצבה במקום חדר הכושר החדש ורחוק ממני. עכשיו זה בול מול המטבח…
בכל יום הצרחות שם מחרישות אוזניים.
עוד לא הצלחתי לצלם את החלק הזה צילום טוב דיו. המשך יבוא.

הבוקר 2 this morning

L