בחיוך | With A Smile·רגעי צילום | Pix Moments

Shades Of Green

גוונים של ירוק

kr

To counterbalance my previous post, which ended on a sadder note, and in view of the Ornate photo challenge, I thought – what entrance to an apartment block could be more happily ornate than a one that is allowed to grow?

L

לאיזון הפוסט הקודם שהסתיים בנימה מצערת-מה, ולאור אתגר הצילום מיום שישי שעבר – מקושט, חשבתי לי – איזו כניסה לבניין מגורים יכולה להיות יותר מעוטרת מזו המורשית-צמיחה?

L