בחיוך | With A Smile

על הגג הזה | On This Roof

על הגג הזה ראיתי | On this roof I saw
שממיות (ומזיקים) | (geckos (and pests
ציפורים וחתולים משתובבים | birds and playful cats

וכמובן, גם אנשים … Of course, people too
אבל רק אז ראיתי שם … but only then have I seen there

בזמן הסגר ההדוק | during the tight lockdown
בזמן הסגר ההדוק | during the tight lockdown

חילזון… מי יכול היה לדמיין ? A snail… who would have imagined
L