אומנות | Art·בחיוך | With A Smile

בדרך | En Route

"It is a truth universally acknowledged" that everyone, on the way here or there within the public domain, will meet options to sit a while, rest from walking. I've already brought to this blog several examples of chairs and benches.
However, this is the first seat I encountered that seems to have needed an explanation, example and demonstration…

זו אמת ידועה לכל כי כל אחד, בדרכו לפה או לשם במרחב הציבורי, יפגוש אפשרויות לשבת לרגע, לנוח מההליכה. וכבר הספקתי להביא אי-אילו דוגמאות לכיסאות וספסלים גם אל זה הבלוג.
אבל-ברם-אולם, זה המושב הראשון בו נתקלתי בדרכי, שכפי הנראה נזקק להסבר, הדגמה והמחשה…

מה-7 לינואר | of January 7th

L

אומנות | Art

פסלים | Statues

Since I moved away from my home town, as I discovered a couple of years ago, it managed to get covered by different statues. Some of which even bizarre. Which is why I was glad to find a right and fitting statue on my last visit – between the new marina on its' one side, and the old port on its' other side, a ship's stirring wheel seems exactly in its' place.

מאז שעברתי ממנה, עיר הולדתי, כפי שגיליתי בשנתיים האחרונות, הספיקה להתכסות בפסלים שונים ומשונים. חלקם אף מוזרים. לכן שמחתי מאד לגלות פסל מתאים והולם בביקורי האחרון – בין המרינה החדשה מאחד מצדדיו, לבין הנמל הוותיק מצדו השני, הגה ספינה נדמה לי בדיוק במקום.

L