הרגעים הקצרים | The Short Moments

***

One is born
and begins to learn
what is right and what's wrong
out of all one knows

One grows
and continues to sort
the "Yes" and "No",
the "Possible" and "Impossible",
and still, in one's mind, exists
only what one knows

And all that is wonderful will
forever hide
from the extinguished eye

L

האדם נולד
ומתחיל ללמוד
מה נכון ומה לא
מכל מה שידוע לו

האדם גדל
וממשיך למיין
את ה"לא" וה"כן",
את ה"אפשר" וה"לא יתכן",
ועדיין מתקיים בדעתו
רק מה שידוע לו

וכל מה שנפלא
לעד יסתתר
מהעין הכבויה

L