בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

"לא תאמינו … You wouldn't believe"

…what a night its' been! I think I fully deserve reclining here, on the lake shore. It is nice to soak up the early sun rays on a cool morning…

…איזה לילה עבר עלי! נדמה לי כי הרווחתי לגמרי את הרביצה כאן, על גדת האגם. נעים לספוג את קרני השמש המוקדמת בבוקר קריר…

אחד מחתולי הפארק | One of the Park's cats