בחיוך | With A Smile·רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

…Q: An Ordinary Tree

or an unfinished (nature-made) sculpture of a man?

גזע עץ רגיל? או פסל בלתי גמור (יציר-טבע) של גבר?

mantree2

 

kr

L

P.s., This looks a bit (extra)ordinary to me. What say you?

Previous tree The Modern Cyclops. Next The Laying Tree.

העץ הקודם הקיקלופ המודרני, הבא העץ השוכב.