בחיוך | With A Smile·רגעי עץ | Tree Moments·רגעי צילום | Pix Moments

Just Another Tree

רק עוד עץ

Last year I found two interesting trees (the first and the second). The third was a recent find. And today I passed this one:

בשנה שעברה מצאתי שני עצים מיוחדים (הראשון והשני). השלישי הצטרף לא מזמן. והיום נתקלתי בעוד אחד:

160407 tree

Is it just me and my warped imagination, or does everyone see the person whose right arm hides the face?

האם זו רק אני והדמיון המופרע שלי, או שכולם רואים את דמות האדם, שזרוע ימין מסתירה את הפנים?

L

Isn't it tricky?