הקצרים | Short Moments

חיוּת | Alive

העברית אוטוטו :-)

Alive and growing,
fluidly enveloping
without and within,
harshing or gentling
anything and everything.

Freed – they caress,
locked – they oppress,
thought – they express
whatever, anywhere –
crossing time and space.

Both the imaginable
and the unthinkable
bow before the
Words breathing
them to life

L

dVerse's prompt this time was verbs (don't know that I hit the mark…).


 

חיוֹת וגְדֵלות,
נוזליוֹת, עוטפות,
מלבר ומלגו,
מקשיחות או מעדנות
עולם ומלואו.

חופשיות – הן מלטפות,
כלואות – הן חונקות,
נחשבות – הן מבטאות
כל דבר בכל מקום –
חוצות מרחב וזמן.

אף בר הדמיון
ומה שלא יעלה על הדעת
קדים למול
המילים הנושמות
אותם לָחיים

L

הרעיון של די-וורס הפעם היה שימוש בפעלים (לא יודעת אם קלעתי למטרה…).