הרגעים הקצרים | The Short Moments

In The Storm

בסערה

So the storm came again,
making the clouds shed their tears,
and everything seems colder in the rain

Pooling from the heavens –
the glittering bead-strings stream,
with the storm coming again

And while sky-elements reign,
light flashes, thunder they scream,
and all is yet colder in the rain

And all rooted things remain,
pummeled, molested is how they must feel,
yet the storm keeps coming. Again.

Destruction followed by a relax-feign,
is it washing everything clean?
No. It's all just colder in the rain

Souls yearn for quiet, in vain,
while the wreckage brings only pain,
as long as the storm's still coming, again,
and everything keeps getting colder in the rain

L

(After several weeks of trying, I think I finally got as close as I can to the [impossible] Villanelle. What do you think?).


ובעברית:

אז הסערה באה שוב,
גורמת לעננים להשיר את דמעותיהם,
והכל נדמה קר יותר כשגשום

מים ניגרים מהמְרוֹמים –
כחרוזים מנצנצים, זורמים,
עם הסערה, שבאה שוב

ובעוד אלי-שמים מולכים,
בורקים ורועמים, צורחים,
הכל קר יותר כשגשום

וכל המושרש במקומו נותר,
מוכה, לבטח חש מותקף,
אך הסערה עדיין באה. שוב.

אחר ההרס עוקבת רגיעה מדומה,
האם הכל נשטף ומנוקה?
לא. הכל רק קר יותר כשגשום

נפשות כמהות לשקט לשווא
כשההרס מביא רק כאב,
ככל שהסערה ממשיכה לבוא, שוב,
והכל ממשיך להתקרר כשגשום

L

(נו, אז התרגום הזה לא ממש טוב ואולי הוילנל לא מתאים לעברית. לפחות באנגלית נדמה לי שהצלחתי סופסוף להתקרב לסוג הזה של כתיבה…).

הרגעים הקצרים | The Short Moments

Packing the Winter Away

Packing the winter away,
spreading new bedding
for a fresh and crisp day.

Sweeping the crumbs of yesterday,
ready for the new morning
after packing the winter away.

The power of the satin sway
begins a yearning
for a fresh and crisp day,

for a something that won't fray
in the re-awakening
after packing the winter away,

for a feeling that will stay
clear and gleaming
like a fresh and crisp day,

but who am I kidding anyway –
when my heart's bleeding,
though packing the winter away,
still hoping for a fresh and crisp day

L

Written in an attempt at a Villanelle, as suggested by Grace at dVerse.
A few words of explanation though: my heart always bleeds at World News such as the ones from the Kenyan university, that have a way to filter through to the most mundane actions like folding the quilt and spreading new sheets.
Yet the hope for a better world is always present as well.

If you wish to comment in English, please check out the new Commenting Tip on the left :-)