בחיוך | With A Smile·רגעי צילום | Pix Moments

Part-time Path

While trying to think about my life's path, as suggested by the WPC (Path), and maybe influenced by my current doings, I couldn't help thinking of the yarn moments that dot my time.
Granted I can't think of it during the hot-humid summer months, but at winter, I often knit. And my latest favorite project is this.
(instructions for knitting this scarf, can be found here).

Happy and warm Holidays to you all
L

מסלול חלקי: בנסותי לחשוב על מסלול חיי, כהמלצת אתגר הצילום השבועי (מסלול), ואולי בגלל עיסוקי העכשווי, לא יכולתי שלא לחשוב על רגעי הצמר המנקדים את זמני.
אז נכון, שבימות הקיץ החמים-לחים אני לא יכולה אף להעלות זאת בדעתי. אך בחורף הסריגה כמעט תמיד מלווה אותי. והפרוייקט האחרון החביב עלי ביותר עד כה הוא זה.
(הוראות סריגה לצעיף הזה, לצערי באנגלית, אפשר למצוא פה).

חנוכה חמים שמח לכולכם
L