רגעי עץ | Tree Moments

The Statue vs. The Real Thing

הפסל לעומת הדבר האמיתי

Lately I have been missing the Park (where I'd rather be), to which I couldn't get for some time now. Instead, I had to contend myself with a statue…

בזמן האחרון התגעגעתי אל הפארק (שם הייתי מעדיפה להיות), אליו לא הצלחתי להגיע כבר זמן-מה. במקומו, נאלצתי להסתפק בפסל…

Despite my lack of sympathy to flat statues (as long as it is a sculpture, why not celebrate its' bulk?), at least this one is more stylized then the previous ones, isn't it?

על אף היעדר חיבתי אל פסלים שטוחים (אם כבר מדובר בפסל, למה לא לחגוג את נפחו?), לפחות הפסל לעיל מסוגנן יותר מקודמיו, הלא כן?

L

רגעי עץ | Tree Moments

A Tree – the Other Version

עץ – הגרסא האחרת

My apologies, I couldn't find details, as in if this is a real tree or what… But as I like Trees, this unusual one, in the middle of a tall building, caught my eye.

מצטערת, לא הצלחתי למצוא פרטים, כגון האם העץ אמיתי או לא… אך היות וחובבת עצים אני, העץ הבלתי רגיל הזה, באמצע בניין גבוה, קלט את עיני.

L

Variations on a Theme

רגעי טבע | Nature Moments

הקטנים | The Little Ones

A half successful tour of the park produced a couple of results. First,

סיבוב חצי מוצלח בפארק הניב שתי תוצאות. ראשית,

הכניסי תחת כנפך | I've got you under my, well… wing

At these occasions, I am really sorry not to have better equipment. I didn't want to worry the goose, therefore I didn't dare get too close, or linger when I was noticed. Yet I had to share because I never met Beloved gosling protected by parent wings.

בהזדמנויות כאלו, אני ממש מצטערת שאין לי ציוד טוב יותר. לא רציתי להדאיג את היאורית, לכן לא העזתי להתקרב מדי או להתמהמה, ברגע שהפנתה ראשה וקלטה אותי. ובכל-זאת הייתי חייבת לשתף כי מעולם לא נתקלתי באפרוחים המוגנים בכנפיי ההורה.

L

אל החצי השני, קליק פה | For the second half, click here

רגעי דעה | Opinions

פוסט שלא מן המניין

Sorry English reader, this post is too local to be of interest. Yet I hope you at least smile at the funny photo below.

כותרת משנה – חדשות, חלק ב': ההדגמה

לגמרי במקרה אספתי אתמול שני עיתונים. מאמר באחד מהם מתחיל באלו המילים:

"אחרי שביקורו נדחה בעקבות הכרזת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הכרה בירושלים כבירת ישראל, החל אתמול סגן הנשיא מייק פנס את ביקורו במזרח התיכון".

הבה נקדיש רגע לניתוח המשפט הזה. עובדתית – משפט נכון. אבל-ברם-אולם, ולמיטב זיכרוני, ההסבר הרשמי לדחייה בזמנה היה אחר.
מה שהופך את המשפט הזה לפרשנות ולא דיווח.

בעיתון השני הכותרת הראשית של המאמר באותו נושא כמעט זהה לזו שבקודמו. שתי הכותרות מצטטות מדברי סגן הנשיא. הכותרת המשנית שונה, מציינת עובדות ומתעלמת ממה ש'לא הוחלט', המופיע בכותרת המשנית הקודמת. ומילות הפתיחה:

"כאשר הממשל הפדרלי בדרך להשבתה, ואחרי שביקורו במזרח התיכון נדחה כמה פעמים: הערב ינתח סגן נשיא ארה"ב, מייק פנס, בישראל".

בעיניי, לדעתי, לטעמי, זה דיווח. נקי מפרשנות.

והאתגר? אם תרצו, נסו להתאים את העיתון למאמר…

כותרת משנית שנייה – ההמחשה

הרי לכם צילום של אנפת לילה (עובדה).

אפשר לומר על הצילום הזה הרבה, כולל היותו צילום לא מוצלח במיוחד (בלשון המעטה), אם לא (לכל הפחות) פשוט משעמם (= דעה).
יכולתי להסביר כי ניסיתי לצלם את הציצית של האנפה, אשר בתורה ניסתה להשאיר אותי בשדה ראייתה, לכן לא הפסיקה להפנות את הראש ולהסתיר את הציצית. לכן זה למעשה צילום של כישלון (= פשר התמונה. וכאן הפתח לפרשנות אחרת, ככל העולה על דעתך).

אם כי כאשר העברתי את הצילום מהמצלמה (עם הצג הפצפון) אל המחשב עם הצג הגדול, חייכתי.
מימין למעלה משתקפת (נדמה לי שזו הייתה) אגמית מצויה.
מה שגורם לצילום להיראות כתמונה של שני מכונפים הפוכים זה לזה. מצב אשר לא יכול להתקיים במציאות ועל כן מצחיק.

בתקווה שהבהרתי
L

הקצרים | Short Moments

When the Rest of the World Sleeps

When the rest of the world sleeps
one can hear any thought
clear in its' silence

when the rest of the world sleeps
one can flow with the consciousness
free in its' darkness

when the rest of the world sleeps
the night moves around,
wraps and caresses
in a silvery light, drips
a bit of its' wisdom
on anyone awake,
and willing to listen

L

כאשר שאר העולם ישֵן

כאשר שאר העולם ישֵן
אפשר לשמוע את המחשבה
צלולה בָּשקט שלו

כאשר שאר העולם ישֵן
אפשר לזרום עם התודעה
החופשיה בחשכה שלו

כאשר שאר העולם ישֵן
הלילה נע סביב,
עוטף ומלטף
בְּאור כסוף, מטפטף
מעט מחוכמתו
על כל מי שעֵר,
ומוכן לשמוע אותו

L

I Don't Get It·המחוייך | With A Smile

חידות | Riddles

האין הפרח נראה כפרצוף משתוממם ? Doesn't the flower look like a puzzled face

לעברית, קליק פה.

The riddle – early morning in the bathroom, preparing to go out for the day, the corner of my eye caught a silhouette passing outside the window at my side… hhmmm… could it be?
The solution – though I live upstairs, the apartment below has long ago been extended and someone was walking there on the roof of the extension.

That was how I found out that the apartment below entered a period of renovation (hopefully a short one). Noisy renovation. A time when someone roamed that roof constantly, when all that separated him from me, while being at either the bathroom or the WC, was only windows (closed! How lucky it is winter!) and happily – opaque glass. Not at all see-through.
However… what am I to say to the downstairs neighbor, not to fix what needs fixing? (And the unsolved riddle – why before seven in the morning, when chances are it will disturbe the neighbors?).

The next riddle – that very same day, around noon, an onslaught of hammering and other noises, from behind the other wall, suddenly joined those from below… could it be?
The solution – the apartment next to mine entered a period of renovation (hopefully a short one). Noisy renovation. How wonderful…

After two days of stereophonic noise and a (quiet! Joy of joys) weekend, came the next day.
The whole morning I was busy elsewhere, though I was happy to finish all the pre-going arrangements before sounds of the neighbors' movement started (hooray! Finally some privacy!).

On my way back.
A woman came on board the bus with a shrieking stroller. Not the hinges, but the baby within. The bus driver, happily excited, almost jumped off his seat and pushed his head nearly in the stroller.
Well, I've already ridden this driver's bus and realized he is a really nice happy-go-lucky kind of guy. And there was the proof. Of all possible human reactions, this guy chose an enthusiastic greeting. Though I wasn't entirely convinced that a stranger's head, despite words of endearment, can calm a crying baby… (though later his mother did).

Further on, someone else boarded the bus, stopped right in front of me and chewed his chewing gum… well, I cannot describe it other than – obscenely.
I was almost tempted to stare at him, fascinated (it is a riddle to me why anyone would think this an acceptable behavior, but if to be totally fair, it could have developed as an unawares habit). However, I didn't like the guy himself. Therefore I resolutely averted my gaze to look out of the window (a little less fascinating, maybe, but much safer) and ignored the guy. I especially didn't clear for him the seat next to me.

Towards evening.
Well, when I got back around noon (with the noise) several other riddles awaited me, but I'll get back to those. Because following them the noise level suddenly rose tenfold, when an angry drilling joined it, into the wall on which I leaned a moment before, trying to read a bit and relax after a too-full a day…
Of course I jumped off my seat (literally, not just almost).

At around noon I encountered reasons to doubt the professionalism of the head-renovator next door. So who can promise me the drill would not come right through the wall? Seeing as with the noise a scene arose on the wings of memory – Joey trying his hand at carpentry and almost drilling into Chandler (on 'Friends').
Both incidents ended with no casualties (in the series and in real life. It is a fact – I am still here and it is already the next day after that).

And at noon? Here I am back to that.
When arriving the first sight to greet me was… water.
A (small) puddle, but when rain was forecast and yet the skies kept stubbornly clear – a bit surprising. Especially its' location – still pouring like a thin stream from the walkway to the building…
I moved a bit further along and what did I discover?

Well, this needs a bit of background – right at the entrance a pipe sticks out of the ground to a low hight and then curves to the right (in a way. It is actually curved towards the building) and meets the main valve and the main water meter. From there it splits to the apartments valves of thoes next to it.
Meaning – that is how it looks when everything is normal.
That day? Well, the whole piece of pipe between the main valve and the apartments ones just wasn't there. And from the upright pipe, just after the curve, water ran free. Not a trickle nor a gush, yet running in semi-flow.

I went upstairs to leave my stuff but couldn't keep quiet. I went back. And found the owner of the apartment next door (the head-renovator) with someone else (a plumber?) fiddling with the pipes. As soon as I was seen, an explanation sprang to lips –
Since a faucet needed replacement… (!?) the water had to be shut off…
(why the whole buildings' and not just the specific apartment? A riddle to which I have no solution).
When trying to shut off the water, they discovered the main valve is faulty…
(and then why not try the one of the specific apartment? Another riddle to which I have no solution).

And though I was offered no other explanations, I dare guessing that at this point the toilers decided to just dismantle the whole thing.
Around these parts, we are having a bit of a drought and water need not be wasted, but that is probably not these guys' concern. Much the same as they don't care shutting off the water to an entire building for replacing a faucet in a certain bathroom.
And yet another riddle to me was why this owner of an apartment saw fit to suggest that I (!), of all people, should be the one to go to the water company to announce a faulty valve. What did he take me for, the owner of the whole building? Or was he impressed by my (marvelous?) ability to discern a main valve from the apartment ones?

And to the last riddle – where is the logic, and/or thought process, and/or consideration, maybe you may offer a good guess. I find myself stuck on a single word:

Impertinence.

L


ובעברית:

החידה – באחד הבקרים, השכם, בחדר האמבטיה ותוך ראשית הכנות ליציאה מהדירה אל עמל יומי, לפתע פתאום קלטה זווית עיני צללית חולפת (כמובן, מבחוץ) על פני שמשת החלון לצדי… ההמממ… היתכן?
הפתרון – אמנם אני גרה בקומה למעלה, אך את קומת הקרקע הרחיבו. ומישהו הלך שם על גג ההרחבה.

ובכך התבשרתי כי הדירה למטה נכנסה אל תקופת שיפוצים (בשאיפה – קצרה). שיפוצים רועשים. תקופה בה כל הזמן מישהו הסתובב שם על הגג, כאשר כל המפריד בינו לביני, בהיותי אם באמבטיה ואם בשירותים, מסתכם בחלונות (סגורים! איזה מזל שחורף!) ולשמחתי – הזגוגית אטומה. כלל וכלל לא שקופה.
אבל… וכי מה אומר-אגיד או אדבר עם השכן מלמטה, שלא יתקן את הטעון תיקון אצלו בבית? (והחידה הבלתי פתורה – למה לפני שבע בבוקר, כאשר רוב הסיכויים שזה מפריע לשכנים?).

החידה הבאה – באותו יום, בסביבות הצהריים, מתקפת דפיקות ורעשים שונים מעבר לקיר השני הצטרפו לפתע פתאום אל הללו העולים מלמטה… היתכן?
הפתרון – הדירה לידי נכנסה אל תקופת שיפוצים (בשאיפה – קצרה). שיפוצים רועשים. כמה נפלא…

מקץ יומיים של רעש סטראופוני וסופ"ש (שקט! שישו ושמחו) הגיע היום שאחרי.
כל שעות הבוקר הייתי עסוקה במקומות אחרים, אם כי שמחתי שהספקתי את כל ההתארגנויות טרום-יציאה לפני שהחלו רחשי הפעילות של השכנים (והיאח-הידד – השגתי מעט פרטיות!).

בדרכי חזרה.
עלתה אל האוטובוס אישה עם עגלה מצווחת. לא צירים חורקים, אלא התינוק שבפנים. הנהג, בשיא האושר המרוגש, כמעט זינק מכיסאו ותחב את ראשו כמעט ממש אל תוך העגלה.
ובכן, כבר נסעתי איתו וקלטתי שהוא איש ממש חביב, שמח וטוב לבב. אבל עכשיו, הנה ההוכחה. מכל התנהגויות-אנוש אפשריות, האיש בחר ב-ברכה נלהבת. אם כי לא השתכנעתי שראשו של גבר זר, למרות מילות חיבוב, יכול להרגיע תינוק מצווח… (אבל אימו הצליחה בהמשך).

בהמשך הדרך עלה אל האוטובוס מישהו אחר, התייצב ממש מולי ולעס מסטיק… ובכן, אני לא יכולה לכנות את התופעה בשום דרך אחרת מלבד – לעיסה מגונה.
כמעט התפתיתי לבהות בו מרותקת (חידה לי למה מישהו חושב שזו התנהגות מקובלת, אם כי, ואם להיות לגמרי הוגנים, יתכן כי הדבר התפתח לו להרגל מבלי משים). אבל האיש עצמו לא מצא חן לי. בנחישות, הסטתי מבטי אל הנוף מחוץ לחלון (המרתק מעט פחות, אולי, אך יותר בטוח) והתעלמתי מהאיש. במיוחד לא פיניתי לו את המושב לידי.

לפנות ערב.
ובכן, כשהגעתי בצהריים ציפו לי (בנוסף לרעש) חידות נוספות, אך אליהן עוד אחזור. היות ולאחריהן רמת הרעש התגברה לפתע עשרות מונים, בהצטרף קידוח עצבני ממש אל תוך הקיר. הקיר עליו נשענתי, בדיוק רגע לפני כן, בנסותי לקרוא מעט ולהירגע בתום יום עמוס מדי…
כמובן שממקומי זינקתי (באופן מאד ממשי. לא רק כמעט).

בצהריים נתקלתי בסיבות לתהות על רמת המקצועיות של המשפץ הראשי, על כן מי יבטיח לי שלא יחדור המקדח דרך הקיר? הרי יחד עם הרעש צפה ועלתה על גלי הזיכרון אותה סצנה בה ג'ואי חשב להיות נגר, וכמעט קדח את צ'אנדלר (ב'חברים').
אם כי האירוע הסתיים בלא כל נפגעים (גם בסדרה וגם בחיים. עובדה – אני עדיין פה וכבר הגיע יום המחרת של היום המדובר).

ולעת צהריים? הריני חוזרת אליהם.
בהגעתי המראה הראשון שהקביל את פני היה… מים.
שלולית (קטנה), אך כאשר חזו גשם ובכל-זאת השמיים נותרו עיקשים בבהירותם – די מפתיעה. במיוחד במיקומה – נובעת כמעיין (דק) ממשעול הגישה אל הבניין…
התקדמתי מעט ומה גיליתי?

ובכן, לכך נדרש רקע מסוים – ממש בכניסה מזדקר מהאדמה צינור לגובה נמוך, בטרם התעקלוֹ ימינה (נגיד. למעשה זה קדימה, אל הבניין) ופוגש את הברז ושעון המים (מד? מונה? שיבר? השד יודע) הראשי. משם ממשיך הצינור ומתפצל אל הברזים הדירתיים של טור הדירות שלידו.
כלומר – כך זה, כאשר המצב כתיקונו.
באותו יום? ובכן, כל החלק של הצינור בין הברז הראשי לבין הדירתיים פשוט לא היה שם. ומהצינור המזדקר, מעט לאחר העיקול בו, זרמו מים לחופשי. לא בדיוק בטפטוף וגם לא ממש בקילוחי שצף קצף, אך בכל זאת זרם שוטף-חלקית.

עליתי להניח את הדברים אך לא יכולתי להישאר בשתיקתי. ירדתי חזרה. ומצאתי את בעל הדירה שלידי (המשפץ הראשי) עם מישהו נוסף (שרברב?) מתעסקים עם הצנרת המדוברת. רק נגליתי לעיניהם וכבר ההסבר זינק אל שפתיים –
היות והצטרכו להחליף ברז… (?!) ניגשו לסגור את המים…
(למה של כל הבניין ולא רק את המים אל הדירה המסוימת? חידה, לה אין לי פתרון).
כאשר ניסו, גילו כי הברז של הבניין לא תקין…
(למה אז לא ניסו את הברז הדירתי? עוד חידה, לה אין לי פתרון).

אמנם לא הוצע לי אף הסבר נוסף, אך לאחר מה שכבר נאמר, אני מעזה לנחש שבשלב הזה החליטו העוסקים במלאכה פשוט לפרק את הצינור. (ואגב היום, כאשר עברתי שם, קלטתי שהחלק שחָסַר אתמול בצהריים היה המונה/מד/שעון הראשי… האם בכלל מותר לכל אחד לפרק אותו?).
ומה עם הכינרת ושאר מאגרינו המדולדלים? זה כנראה לא מעניינם. בדיוק כפי שלא אכפת להם לנתק מים לבניין שלם רק כדי להחליף ברז באמבטיה מסוימת.
ועוד יותר חידה לי מדוע ראה לנכון בעל הדירה לידי להציע כי דווקא אני (!) מכל האנשים, תהיה זו שתיגש אל חברת המים להודיע להם על ברז ראשי לא תקין. וכי מה נראיתי לו, בעלת הבניין? או שמא הרשימה אותו יכולתי (המופלאה?) להבדיל בין ברז ראשי לדירתי?

ועל החידה האחרונה – איפה פה ההיגיון ו/או המחשבה ו/או ההתחשבות, אולי לכם יהיו פתרונות יצירתיים. אני תקועה במילה אחת ויחידה:

חוצפה.

L

המחוייך | With A Smile

Collections

לעברית, קליק פה.

As far as I'm aware at least two of my ancestors liked to collect things. Though on a small scale.

My maternal grandfather collected coins. Only a few. I inherited a small and rather heavy box from him. But it always amuses me quite a bit to see, alongside those of his own country, a surprising coin with Greek writing (in the photo there's two of these, to show both sides), or one with writing that looks (to my untrained eyes) Arabic. Or (which is possibly more probable) Turkish.

By the way, in the photo I included a Russian coin (the one of 1924 with someone wielding something that looks like a hammer) and the top bronze German one.

Unlike granddad, my father collected stamps. Though that's hardly surprising. In his days inter-family communication had to rely on letters, sent and received by Air Mail (does anyone remember it still?). But photographing stamps is not that interesting. And needless to say that both these collections have stopped growing, right?

Well, no. That's not entirely accurate. It has happened that one passed to another (who passed on to me) coins resembling local ones, that on closer inspection turned out to be in one case Hungarian, in the other – unknown (I'd hazard a wild guess at Chinese or Japanese. It's the one with flowers in the above photo).
Let's assume these were simple mistakes, but what else can I do with these coins other than add to the collection?

But my newest friend here on WordPress reminded me of my dad's other collection. Also a small one and mostly packed away. Yet I lately liberated my three favorites.

And here I am capable of a bit more detail:

The blue one – Rolls Royce Silver Shadow, Corgi Toys, made in Britain. I've already said (here) this was my dad's absolute favorite.
The golden one – No. Y-15 1930 Packard Victoria, Matchbox, made in England.
The green one – 1911 Renault No. 2, made in England (and my favorite of the three, even if I would never wish to drive it. And one of the ones I was allowed to play with, which explains its' condition).

However, if I could start a new collection…
And despite my lack of liking to no-roof (that is in real cars), I may have been tempted to start it with this… (though maybe on condition that together with it the collection will include a whole car, or as a friend I once knew used to say – an umbrella/air-conditioning with wheels).

L

Details about the Audi can be viewed here.

המחוייך | With A Smile

אוספים

For English, click here.

עד כמה שידוע לי, לפחות שניים מאבות-אבותיי אהבו לאסוף דברים. אבל בקטן.

סבא (מצד אימא) אסף מטבעות. לא רבים. עברה אלי ממנו קופסא קטנה ודי כבדה. אבל משעשע אותי לא במעט לראות, לצד כל המטבעות ממחוזותיו-הוא, מטבע עם כתב יווני מפתיע (יש בצילום שניים מהם, להראות את שני הצדדים), או אחד עם כתב שנראה (לעיניי הבלתי אמונות) ערבי או (מה שדווקא יותר סביר להניח, נדמה לי) טורקי.

אגב, בתמונה כללתי גם מטבע רוסי (זה עם מישהו שמניף משהו שנראה כמו פטיש, מ-1924) והברונזה מלמעלה, הגרמני.

אבא שלי לעומתו אסף בולים. אם כי זה בכלל לא מפתיע. בזמנו, תקשורת בין-משפחתית, נאלצה להסתמך על מכתבים שנשלחו והתקבלו בדואר אוויר (האם מישהו עוד זוכר ומכיר?). אם כי לצלם בולים לא ממש מעניין. ומיותר לציין ששני האוספים האלה גם יחד כבר לא צומחים, נכון?

ובכן, לא. רגע, כי זה לא מדויק. הרי כבר קרה שמישהו העביר למישהו (שהעביר לי) מטבע דמוי עשרה שקלים, שבמבט בוחן התברר כהונגרי. או מטבע דמוי שקל, שבמבט בוחן התברר כבלתי מזוהה (לניחושי הפרוע – סיני או יפני. הכוונה לזה עם הצמחייה בתמונה לעיל).
בואו נניח כי היו אלו טעויות בתום-לב, אך מה עוד אוכל לעשות עם מטבעות כאלו מלבד לצרף אל האוסף?

אבל הידיד החדש ביותר שלי ברשת הוורדפרס הזכיר לי את האוסף השני של אבא. גם זה די צנוע וברובו ארוז. ובכל-זאת, לשלושת החביבים עלי הענקתי לאחרונה חירות.

וכאן אני מסוגלת גם לפירוט:

הכחולה – רולס רויס סילבר שדו, צעצועי קורגי, תוצרת בריטניה. כבר אמרתי (כאן) כי זו הייתה המכונית האהובה על אבא שלי.
הזהובה – פאקארד ויקטוריה, מס' Y-15, מ-1930, מאצ'בוקס, תוצרת אנגליה.
הירוקה – רנו מס' 2, מ-1911, תוצרת אנגליה (והחביבה האישית שלי משלושתן, גם אם לא הייתי רוצה לנהוג בה לעולם. ועוד זו בה ניתן לי לשחק מדי פעם, כפי שמצבה מעיד).

אבל אם רק יכולתי להתחיל אוסף חדש…
ולמרות חוסר חיבתי להיעדר גג (זאת-אומרת, במכוניות-אמת), אולי הייתי מתפתה להתחיל אותו עם זו דווקא… (אולי בתנאי שיחד איתה תצטרף אל האוסף מכונית שלמה, או כפי שמישהי שהכרתי פעם נהגה לומר – מטרייה/מזגן עם גלגלים).

 

L

פרטים על האאודי, כאן.