רגעי טבע | Nature Moments

אווזים אפורים | Greylag Geese

On May 19th this year I walked through the park and I thought I saw a couple of Greylag Geese with a younger goose.

ב-19/5 השנה הסתובבתי בפארק והיה נדמה לי כי ראיתי זוג אווזים אפורים עם אווז צעיר.

The three were rather far, and with my weak camera, I couldn't be sure.

השלושה היו רחוקים למדי, ועם המצלמה החלשה שלי, לא יכולתי להיות בטוחה.

And there, I visited again on May 30th and found the geese again. This time it seemed there was not just the single young goose

והנה, ביקרתי שוב ב-30/5 ומצאתי את האווזים שוב. והפעם, נדמה שלא היה רק אווז צעיר יחיד

on which the mature one kept an eye (meaning – he kept his eye on me, as relating to the young one).

עליו האווז הבוגר שם עין (כלומר – שם עליי עין ביחס אליו).

Even advanced a (threatening?) step towards me…

ואפילו התקדם צעד (מאיים?) לעברי…

suddenly I realized there might be another young one, to the left of the watchful guard…

לפתע קלטתי ש-אולי יש אווז צעיר שני, משמאל לשומר העירני…

היתכן ? Could it be
L

רגעי טבע | Nature Moments

אאל"ט | If I'm Not Mistaken

אתמול הצצתי החוצה | Yesterday I peeked out

וראיתי ציפור שלא פגשתי עד כה | and saw a bird I haven't met yet

לצערי, עפה לדרכה | unfortunately, it flew away

לשמחתי הציפור חזרה | happily it came back

והצלחתי לצלם אותה מעט | and I managed to snap some shots

לדעתי זו הייתה עלווית חורף | I think this was a Chiffchaff

נכון ? right
L

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

רואה רק אותך | Seeing Only You

בתחילה היה רק אחד | At first there was just the one

לפתע היו שניים | of a sudden there were two

מתחילים לחפור יחד | Starting to Dig Together
מתחילים לחפור יחד | Starting to Dig Together

ברגע הבא עפו מעל המים | next, over the water they flew

ובנחיתה רואים עין בעין ואפילו | upon landing seeing eye to eye and even

מתעלמים מהאווזים העוברים | ignoring the passing gees

פסח שמח | Happy Passover
L

למידע על חפירת המנהרה הזו | To information about this tunnel digging

בחיוך | With A Smile·רגעי טבע | Nature Moments

מחוץ לביצה | Out Of The Egg

Truth be told, I don't like these ducks. But who can stand the charm of the young ducklings?

למען האמת, ברווזים כאלה לא מוצאים חן בעיניי. אבל מי יכול לעמוד בקסמם של האפרוחים הצעירים?

ובסיבוב השני – לאן נעלמו ? Second time around – where have they gone

Right-click on the photo will enable opening it in a new window. Left-click on the photo itself will enlarge it. You may see that after the morning wash all the ducklings have found cover from the cool morning breeze at the feet of the parent…

קליק ימני על התמונה יאפשר פתיחה בחלון חדש. קליק שמאלי על התמונה עצמה יגדיל אותה. אפשר לראות שלאחר הרחצה כל האפרוחים מצאו מחסה מרוח הבוקר הקרירה לרגליו של ההורה…

L